ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

УниКредит Булбанк отчита сериозен ръст в електронното подписване 

УниКредит Булбанк е най-добрата дигитална банка в България

От началото на 2022 година УниКредит Булбанк отчита значително покачване на броя желаещи да подписват документи за кредитни и некредитни продукти и услуги електронно в сегмент малки предприятия. По данни на банката месечно се приемат над 10 000 електронни подписа през платформата Evrotrust, като приблизително 20% от тях са в сегмент малки предприятия. Услугата е достъпна както чрез платформата Evrotrust, така и чрез електронно подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП). Предлага се в цялата клонова мрежа на финансовата институция, като най-висок брой електронно подписани документи се отчитат в градовете София, Варна и Пловдив. 

Електронното подписване позволява на клиентите да разполагат със свобода и гъвкавост да не отделят време за посещение на офис. Същевременно осигурява възможността  договорите да бъдат подписвани паралелно от няколко представители, което често се налага при сделки с фирмите, което допълнително оптимизира времето на клиентите и ускорява процедурата.  

„В УниКредит Булбанк обръщаме изключително внимание върху потребителското поведение, защото именно то е показател доколко една услуга е ефективна и задоволява клиентските нужди. От началото на 2022 година отчитаме 66% ръст на предпочитанията на юридическите лица да подписват електронно своите договори, като очакванията ни а тенденцията на увеличение да се запази. Този тренд категорично потвърждава, че фирмите все повече предпочитат удобството на дигиталните услуги, което е крачка в посока към по-бързо и устойчиво клиентско обслужване“, коментира Екатерина Кирилова, директор Клонова мрежа в УниКредит Булбанк.

По данни на банката най-често клиентите подписват дигитално договори за кредити и допълнителни документи, свързани с усвояването им. В началото на 2022 година УниКредит Булбанк осигури възможността на своите клиенти да кандидатстват напълно дистанционно за ипотечно кредитиране, както и да подпишат електронно своя договор. За този период банката отчита над 120 електронно подписани ипотеки и близо 500 електронно подписани договори за овърдрафт. Изчисленията на банката сочат, че със 120 дистанционно подписани ипотечни договора е спестено разпечатването и употребата на над 6000 страници хартия, което допринася за опазване на дървесния фонд на планетата. 

В допълнение към широкото дигитално портфолио от услуги и продукти на УниКредит Булбанк, отскоро клиентите имат възможност и да открият изцяло дистанционно разплащателна сметка, като услугата е достъпна както за настоящи, така и за напълно нови клиенти на банката. УниКредит Булбанк следи отблизо тенденциите при потребителското поведение, като усилено продължава да инвестира в предлагането на все повече дигитални услуги и E2E (end-to-end) дигитални процеси в полза на фирми и частни клиенти в отговор на стремежа за по-бързо изпълнение на ежедневните дейности от страна на банковите служителите. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст