ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

НОИ изплаща пенсиите на лица с изтекъл срок на инвалидността през целия август

НОИ сграда

Инвалидните пенсии, за които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2022 г., ще продължават да се изплащат от Националния осигурителен институт до края на декември тази година.

Условието за това е тези пенсионери да са подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК от 13 март 2020 г. до 15 юли 2022 г. и в Националният осигурителен институт да не са постъпили други експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК с нови обстоятелства след преосвидетелстване на лицата, получаващи тези пенсии.

Националният осигурителен институт приоритетно обработва получените данни от Регионалните здравни инспекции и ще продължи срока на изплащане на пенсиите и добавките за чужда помощ на всички пенсионери, които попадат в обхвата на действащата разпоредба. Дължимите суми на тези пенсионери, които ги получават чрез пощенските станции в страната, ще бъдат изплатени с отделен пенсионен запис, а тези, получаващи пенсиите са по платежна сметка – с допълнителен превод в рамките на настоящия месец.

За пенсионерите, за които в НОИ има постъпило ново експертно решение на органите на медицинската експертиза, с което е определен нов срок на инвалидността и процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, който дава право на пенсия за инвалидност, е регламентиран четиримесечен срок, в който НОИ следва да се произнесе с разпореждане и съответно да бъде продължено изплащането на инвалидните им пенсии. Независимо от този срок, при постъпване на експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК в Териториално поделение на НОИ е създадена организация за незабавното и автоматизираното им обработване с цел изплащане на дължимите суми на лицата в най-кратки срокове.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст