ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Близо 180 млн. допълнителни разходи за три министерства

Министерски съвет

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавната агенция „Национална сигурност“, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите.

По бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност” за 2022 година са одобрени допълнителни разходи в размер на 3 200 000 лева, както следва: за изграждане на комуникационна и информационна система в Държавна агенция „Национална сигурност” и за обмен на класифицирана информация в реално време – 1 200 000 лева.

За обезпечаването на Държавната агенция „Национална сигурност” с кадрови ресурс за изпълнение на дейности, свързани с изграждане, поддръжка и развитие на комуникационни и информационни системи, за проучване, разработване и внедряване на нови информационни технологии, системи и стандарти за законно прихващане, на технически и комуникационни съоръжения и средства се заделят общо още 2 000 000 лева.

Министерството на вътрешните работи получи още 17 500 000 лева за изплащане на фактически извършени разходи за дейности по издаването на българските документи за самоличност в изпълнение на поети ангажименти по сключени договори на вътрешното ведомство.

Министерският съвет прие и Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 година в размер на 35 908 920 лева за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19.

С допълнителни разходи финансово се обезпечава договор за доставка на лекарствения продукт Regkirona (INN Regdanvimab), предназначен за лечение на коронавирусна инфекция. По този начин ще бъде гарантиран достъпът на българските граждани до лекарствения продукт .

С друго постановление на правителството по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 година са одобрени допълнителни разходи в размер на 5 907 200 лева. Средствата са предназначени за дейност, извършена през месец юни 2022 година – за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, в регионалните здравни инспекции, центровете за спешна медицинска помощ, държавните психиатрични болници и Националния център за заразни и паразитни болести, както и за поставяне на ваксини срещу коронавирусна инфекция.

Допълнителните разходи ще бъдат осигурени за сметка на предвидените по централния бюджет за изпълнение на политики в област „Здравеопазване“ средства.

Министерският съвет прие Постановление за одобряване и на допълнителни разходи в размер на 55 000 000 лева  по бюджета на Министерството на здравеопазването за държавни лечебни заведения за болнична помощ – търговски дружества, за капиталови разходи – 25 000 000 лева за строителство на лечебно-диагностичен блок за болнични структури по педиатрични и онкологични специалности в поземлен имот, собственост на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги“ ЕАД, за нуждите на Южна България, 30 000 000 лева за обзавеждане и дооборудване с медицинска техника и апаратура и пускане в действие на разширението на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД.

Министерският съвет на Република България прие също допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 година.

С извършената промяна на бюджета се предвижда увеличение на разходите за персонал за 2022 година на стойност 1 900 000 лева, които ще бъдат осигурени за сметка на планираните средства по Централния бюджет.

Борислава Кирилова

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст