ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Намаляват средствата, управлявани от застрахователните дружества

Пари

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност у нас, възлизат на 9.17 млрд. лв. към края на юни, сочат данните от Българската народна банка (БНБ). В тази сума се включват и данните за клоновете на застрахователни компании с регистрация извън България.

Техният размер намалява на годишна база с 366.4 млн. лв. и с 326.7 млн. лв. спрямо края на първото тримесечие на тази година.

Активите на дружествата, които извършват животозастраховане, са намалели с 222 млн. лв. – от 2.94 млрд. лв. към края на юни година по-рано до 2.72 млрд. лв. към края на същия месец на 2022-а. Спрямо края на март тази година (2.77 млрд. лв.) те намаляват с 51.6 млн. лева.

В крайна сметка, относителният дял на животозастраховането в общия размер на активите на дружествата в сектора към края на юни се е свил до 29.6% при 30.8% за второто тримесечие на миналата година. През тази година все пак животозастраховането расте спрямо март, когато активите му са имали дял от 29.1 на сто.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, също се понижават – със 144.1 млн. лв. и от 6.6 млрд. лв. към края на юни миналата година са паднали до 6.46 млрд. лв. към края на същия месец на 2022-а.

Ако погледнем инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции. На годишна база обаче вложенията в тях намаляват със 127.5 млн. лв. до 4.16 млрд. лева. Въпреки това техният относителен дял в портфейла на застрахователните дружества расте /до 45.4%/.

В същото време обаче са нараснали инвестициите в акции и други форми на собственост – с 86 млн. лв. и са на стойност 1.74 млрд. лева.

Понижение има при вземанията от застрахователни операции – с 84.8 млн. лв. до 1.25 млрд. лева. По-малко са и парите, насочени към депозити – със 71.2 млн. лв., до 661.5 млн. лева.

По отношение на валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, преобладават тези в евро. Към края на юни относителният им дял е нараснал до 38.3% при 37.9% към края на второто тримесечие на 2021 година.

Активите в левове обаче са намалели и са с дял от 36.4% в портфейла на тези фирми при 40% година по-рано.

Към края на второто тримесечие активите в щатски долари също са намалели – до 3.2% при 3.8% спрямо същоия период на миналата година. Активите на застрахователите в други валути са се увеличили и са вече 22.1% при 18.2% към края на юни 2021 година.

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни инвестициите в България намаляват на годишна база със 723.8 млн. лв. до 3.67 млрд. лв. при 4.390 млрд. лв. година по-рано. По този начин губят значителна част от своя относителен дял, който вече е 40% при 46% към края на същия месец на 2021 година.

За сметка на тях растат средствата, инвестирани в останалите държави от Европейския съюз, които нарастват на годишна база с 208.7 млн. лв. и вече са на стойност 4.64 млрд. лв. при 4.43 млрд. лв. към края на юни 2021-а. А относителният им дял вече е 50.6 на сто.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст