ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Стокообменът ни със Северна Македония е на прага на милиард евро

Заместник-министърът на външните работи Велислава Петрова прие днес копия от акредитивните писма на новия извънреден и пълномощен посланик на Република Северна Македония у нас Агнеза Руси Поповска

Нов посланик ще представлява Република Северна Македония у нас. Агнеза Руси Поповска вече връчи копия от акредитивните си писма на заместник-министъра на външните работи Велислава Петрова.

След един твърде дълъг период този дефицит в двустранния дипломатически диалог е преодолян и Северна Македония вече има извънреден и пълномощен посланик в София. Заместник-министърът на външните работи Велислава Петрова е изразила надежда, че това ще допринесе за задълбочаване на добросъседските отношения.

България подкрепя европейската интеграция на Северна Македония. Същевременно с това е необходимо да се положат последователни усилия за възстановяване на доверието и изграждане на искрена позитивна атмосфера в двустранния диалог. От изключително значение е постигнатите договорености да намерят изражение в реални резултати.

Посланик Руси Поповска е определила последните развития в двустранния диалог като нова страница в отношенията на България и Северна Македония.

В хода на разговора е изразено съгласие, че наред с напредъка на политическо ниво, от интерес за гражданите над двете страни ще бъде постигането на  осезаеми резултати в секторното сътрудничество.

Въпреки политическото напрежение в отношенията между двете съседни страни,

двустранната търговия се развива добре, като тя расте през последните години. 

През 2021 г. отчитаме повишение в стокообмена с 28.6 на сто до 949.8 млн. евро спрямо пандемичната 2020-а. Увеличението при износа е още по-голямо – с 32.6 на сто, и е в размер на 577.3 млн. евро. Ръст има и във вноса – с 22.9 на сто, и той вече е на стойност 372.4 млн. лева. Търговското салдо остава положително за България, като е нараснало с 54.6% и възлиза на 204.9 млн. евро през миналата година.

Водещи стоки в българския експорт са: електрическа енергия с дял от 20.4%, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите, отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап); отпадъци, отляти на блокове, от желязо или стомана, необработено олово, нефтен газ и други газообразни въглеводороди, слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, необработен цинк, пръти от желязо или от нелегирани стомани, плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали. 

В импорта преобладават оловни, медни и цинкови руди и техните концентрати, плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани, пластмасови тръби и маркучи и техните  принадлежности, електрическа енергия, сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн,  жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани  електрически  проводници, отпадъци и отломки от мед. 

Перспективни стоки за износ за Република Северна Македония са изделията с висока добавена стойност като компютърни елементи и възли, електротехнически материали и компоненти, електроенергетично оборудване, машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост (месопреработване, млекопреработвателна промишленост, винарство), транспортни средства (автобуси, трактори, леки коли). Стабилни по отношение на износа остават електроенергията и нефтените продукти.

Вносът в съседната страна, не само към България, се състои основно от стоки с ниска степен на обработка – суровини (руди и концентрати на цветни метали – цинк, олово и мед), металургични изделия – валцувани продукти от желязо и стомана, метални отпадъци (скрап), селскостопански продукти.

Българската страна е заинтересована от разширяването на деловите контакти между туроператорите от двете страни, с цел увеличаването на туристопотока между Република Северна Македония и България. Гражданите й пътуват безвизово за България, като преди пандемията над половин милион македонци са посещавали страната ни. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст