ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Правителството търси още 200 млн. лв. дълг

eвро

На 24 октомври Българската народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации за 200 млн. лева.

Става въпрос за книжа със срочност десет години и шест месеца от отворен тип с фиксиран лихвен процент от 2.25 на сто годишно.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти. Те могат да участват и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка на ЕС или в трета страна.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на 50 от общия предложен брой.

Участниците в търга е необходимо да имат предвид и това, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 400 16 219 от 27.01.2016 г. на аукционен принцип. То си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

На 17 октомври Централната банка проведе аукцион за 5.5 годишни ДЦК за 200 млн. лева. Бяха продадени книжа за 180.55 млн. лева и средна годишна доходност 5.65% – най-високата през тази година.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст