ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 519 789 човека

Пенсионери - пари - евро - еврозона

Населението на България към 7 септември 2021 г. е 6 519 789 души. Това показват окончателните данни на Националния статистически институт от 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в България. Жените у нас са повече от мъжете – 3 383 527 (51.9 процента), а мъжете – 3 136 262 (48.1 на сто).

Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

В периода между последните две преброявания населението на страната е намаляло с 844 781 души, или с 11.5 процента. Резултатите показват, че средногодишният темп на намаление на година се увеличава от 0.7 на сто през периода 2001-2011 г. на 1.2 през периода 2011-2021 година. 

Според НСИ факторите, които оказват влияние върху броя на населението, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция.

Намалението на населението в резултат на отрицателния естествен прираст е минус 501 хил., или 59.3% от общото намаление. Естественият прираст за всички години от периода между преброяванията през 2011 и 2021 г. е отрицателен, като най-голямо е намалението на броя на населението през 2021 година (минус 90 317 души).
Останалите 40.7% от намалението се дължат на външната миграция, или броят на лицата, напуснали страната през периода 2011 – 2021 година (344 хил. души).

Териториално разпределение на населението
Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на страната.
Към 7 септември 2021 г. населените места в страната са 5 257, от които 257 градове и 5 000 села. В градовете живеят 4 782 064 души, или 73.3%, а в селата – 1 737 725 души, или 26.7% от населението на страната.
В периода между двете преброявания населението в градовете е намаляло с 556 хил., или с 10.4%, а в селата с 289 хил. (14.2%).

С население над 100 хил. души са шест града в страната (София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора), в които живеят 34.5% от населението на страната, или всеки трети. Най-малкият град е Мелник с население 161, а най-голямото село е Лозен с население 6 471 лица.
Населените места без население са 199. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кюстендил – съответно 69, 64 и 11. Най-голям е броят на населените места с население от 1 до 199 души – 2 561.

Към 7 септември 2021 г. страната е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст