ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

България и Латвия търсят сътрудничество в енергетиката и туризма

Заместник-министър Велислава Петрова прие копия на акредитивните писма на новия посланик на Латвия в България

Заместник-министърът на външните работи Велислава Петрова прие копия на акредитивните писма на новия извънреден и пълномощен посланик на Република Латвия у нас Юрис Пойканс. В рамките на срещата е потвърдено отличното сътрудничество между двете страни, както в двустранен план, така и в рамките на международни организации.

Тази година двете държави отбелязват 100 години от установяването на дипломатически отношения.

Възможността за задълбочаване на търговско-икономическите връзки, както и засилването на сътрудничеството в областта на енергетиката, туризма, образованието и науката също са били във фокуса на срещата.

Посланик Юрис Пойканс е потвърдил подкрепата на своята страна за присъединяването на България към Шенген, Еврозоната и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Република България няма функциониращо посолство в столицата Рига.

Нерезидентен извънреден и пълномощен посланик със седалище в София е г-жа Селвер Халил. Територията на Латвия по отношение на консулска дейност се покрива от посолството на България във Варшава.

Търговско-икономическите отношения между България и Латния не са много активни.

През миналата година износът на български стоки възлиза на 38.61 млн. евро. Отчетен е спад с 9.8%, а експортът към тази страна е с дял 0.1% от общия износ. Вносът от Латвия е бил за 31.71 млн. евро и се увеличава с 18 на сто. Импортът от тази страна е с дял 0.1% от общия импорт. Стокообменът възлиза на 70.32 млн. евро и растеръст с 0.9% спрямо 2020-а, като заема дял от  0.1% от общата търговия на България. Търговското салдо е положително за нашата страна и е в размер на 6.91 млн. евро.

Износът ни включва електрически апарати за жична телефония или телеграфия, медикаменти, осветителни тела, автоматични машини за обработка на информация и техните единици, хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, нефтени масла и масла от битуминозни минерали и други.

По данни на БНБ до края на 2021 г. сумарната стойност на инвестициите от Латвия в България възлиза на 174.4 млн.евро. Основно проектите са насочени в недвижимите имоти, по-малка част са в сектора на търговията и услугите. Една от големите вериги за бързооборотни стоки "Т-маркет" е литовска. Тя е собственост на "Максима България" ЕООД, което пък е дъщерно дружество на MAXIMA GRUPĖ.

Преди кризата по около 20 000 латвийци са гостували у нас.

В Латвия се влиза с валиден към момента на излизане международен паспорт или лична карта. Пътуващите за тази страна български граждани ( приносители на обикновени, служебни и дипломатически паспорти) не се нуждаят от виза. Не се изискват специални имунизации.

Литва, официално Република Литва,

(на литовски: Lietuva или Lietuvos Respublika) е държава в Североизточна Европа. Тя е най-голямата от трите балтийски държави. Граничи с Латвия на север, с Беларус на югоизток, с Полша на юг, с Балтийско море на северозапад и с Русия на югозапад посредством Калининградска област. Литва е държава членка на Европейския съюз от 1 май 2004 година.

Литва е индустриално-аграрна страна. Основни отрасли са машиностроене (кораби), метало- и дървообработване, химическа, текстилна и хранително-вкусова промишленост (рибно-консервна). Със селско стопанство се занимават 35% от населението на страната. Водещ отрасъл е месо-млечното говедовъдство. Повсеместно се отглеждат ръж, пшеница, ечемик, овес, лен, захарно цвекло, картофи, зеленчуции други култури.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст