ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Активите на Fibank растат

Активите на Fibank растат

Активите на Fibank /“Първа инвестиционна банка“ АД/ към края на септември достигат 12.42 млрд. лв., като се увеличават спрямо края на миналата година с 1.154 млрд. лева, четем в междинния финансов отчет на кредитната институция. По размер на активите тя запазва мястото си сред водещите банки в българската банкова система.

Депозитите от други клиенти към края на септември са в размер на 10.49 млрд. лв. като от банката отчитат нетно увеличение за деветте месеца от 1.06 млрд. лева. И по този показател Fibank поддържа позицията си в първите кредитни институции в страната.

Вземанията на банката от клиенти по балансова стойност към края на септември са в размер на 6.40 млрд. лв., а спрямо края на миналата година има ръст от 81 млн. лева.

Нетната печалба на Fibank за деветмесечието възлиза на 47.64 млн. лева. Година по-рано тя е била 51.42 млн. лева. Общите приходи от банкови операции от началото на тази година възлизат на 323.71 млн. лв. при 292.34 млн. лв. за същия период на 2021-а.

Нетният лихвен доход за периода януари – септември е в размер на 194.29 млн. лв. и е с ръст от 6.06 млн. лв. на годишна база. Основната причина за това е намалението на лихвените проценти по привлечени средства, което води и до по-нисък лихвен разход.

Нетният доход от такси и комисиони на банката за първите девет месеца е 104.15 млн. лв. и е с 19.22 млн. лв. по-висок спрямо същия период година по-рано.

Към края на септември общият брой на клоновете и офисите на "Първа инвестиционна банка" АД в България е 125, като 42 са локациите в София и 83 – в градовете извън София. Броят на клоновете и офисите отразява придържането към политиката за синергия и поддържане на оптимална ефективност на клоновата мрежа, отбелязват от банката.

"Първа инвестиционна банка" е публично дружество, част от чиято основна дейност е публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставянето на кредити или друго финансиране. В този смисъл за периода до 30 септември тази година не са настъпили събития извън обичайната дейност на кредитната институция.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст