Активите на Fibank растат

Активите на Fibank растат

Активите на Fibank /“Първа инвестиционна банка“ АД/ към края на септември достигат 12.42 млрд. лв., като се увеличават спрямо края на миналата година с 1.154 млрд. лева, четем в междинния финансов отчет на кредитната институция. По размер на активите тя запазва мястото си сред водещите банки в българската банкова система.

Депозитите от други клиенти към края на септември са в размер на 10.49 млрд. лв. като от банката отчитат нетно увеличение за деветте месеца от 1.06 млрд. лева. И по този показател Fibank поддържа позицията си в първите кредитни институции в страната.

Вземанията на банката от клиенти по балансова стойност към края на септември са в размер на 6.40 млрд. лв., а спрямо края на миналата година има ръст от 81 млн. лева.

Нетната печалба на Fibank за деветмесечието възлиза на 47.64 млн. лева. Година по-рано тя е била 51.42 млн. лева. Общите приходи от банкови операции от началото на тази година възлизат на 323.71 млн. лв. при 292.34 млн. лв. за същия период на 2021-а.

Нетният лихвен доход за периода януари – септември е в размер на 194.29 млн. лв. и е с ръст от 6.06 млн. лв. на годишна база. Основната причина за това е намалението на лихвените проценти по привлечени средства, което води и до по-нисък лихвен разход.

Нетният доход от такси и комисиони на банката за първите девет месеца е 104.15 млн. лв. и е с 19.22 млн. лв. по-висок спрямо същия период година по-рано.

Към края на септември общият брой на клоновете и офисите на "Първа инвестиционна банка" АД в България е 125, като 42 са локациите в София и 83 – в градовете извън София. Броят на клоновете и офисите отразява придържането към политиката за синергия и поддържане на оптимална ефективност на клоновата мрежа, отбелязват от банката.

"Първа инвестиционна банка" е публично дружество, част от чиято основна дейност е публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставянето на кредити или друго финансиране. В този смисъл за периода до 30 септември тази година не са настъпили събития извън обичайната дейност на кредитната институция.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST