ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Алкомет” купува машини в очакване на ръст в автоиндустрията

алуминий

Произведената валцова и пресова продукция от „Алкомет“ АД – Шумен към края на третото тримесечие е с около 12.7% по малко в сравнение със същия период на миналата година. Дружеството е водещият български производител на алуминиеви продукти и един от големите производители на Балканите. Заводът е уникален за България, тъй като включва цялостен производствен цикъл и с модерното технологично оборудване на трите си основни цеха – леярен, валцов и пресов произвежда широка гама от валцовани и пресовани продукти.

Продължава да се задълбочава световната икономическа криза и свързаните с нея ръст на цените на енергоносителите, на природния газ, на транспортните и логистични разходи. Инфлацията се превърна в реална опасност за много страни в света. Военният конфликт между Русия и Украйна и санкциите свързани с него предизвикват шокови вълни, като икономическите последици  се разпространяват бързо и надалеч. В резултат на това е намалено търсенето на много индустриални продукти, включително на металите и в частност на алуминия,  както на Европейските пазари, така и в САЩ. Отлага се изпълнението на проекти, складовете за алуминиеви изделия са препълнени със стока, а няма търсене. Веригите на доставки, производствената и научноизследователските дейности са прекъснати и в застой.
В тази ситуация продажбите на „Алкомет“ към трето тримесечие в сравнение със същия период на миналата година намаляват с изключение на някои продукти, където все още има растеж. 

Общо продажбите на фирмата са намалели с 10.34%,

като за пресовите продукти намалението е 3.55% , а за валцовите продукти – 13.72 на сто. Продажбите на специални профили са със значителен ръст от 69% спрямо миналата година, като голяма част от него се дължи на положителното развитие на соларната индустрия, свързано с проектите за енергийна ефективност. Стандартните и елоксираните профили са сериозно засегнати от стагнацията на пазара. Пазарът на изделия от профили с механична обработка за компоненти за автомобилната остава относително стабилен, отбелязват от фирмата.

И през трето тримесечие  пазарът на листата и лентите е без особено движение, складовете остават презапасени и с големи наличности. Застоят   в структуроопределящи сектори на икономиката – строителство, машиностроене, автомобилостроене, определя намаленото търсене. Домакинското и контейнерното фолио, чиято консумация е свързана с навиците на индивидуалните потребители, също са негативно повлияни от ограниченията поради несигурността в доходите и намалената им покупателна способност.

Разпределението на продажбите по пазари се запазва почти непроменено, като

основни са европейските пазари и САЩ.

Германия остава основен пазар с около  19.8% пазарен дял, Италия е с 14.6%, Полша – с  12%, следвани от Испания, САЩ,  Нидерландия, България и т.н.

Нетните приходи на „Алкомет“ за деветте месеца възлизат на 586.66 млн. лева, като тези от продажба на продукция са за 571.82 млн. лева. И двете стойности представляват увеличения  с над 54 на сто спрямо същия период на миналата година. Увеличените приходи са главно резултат от по-високите стойности на основната суровина, както и увеличените премии за продажби. Анализът на разходите по дейността сочи увеличение на похарчените средства за материали с над 53 на сто. За външни услуги са изплатени с около 32 на сто повече пари, а при разходите за заплати и осигуровки има ръст от около 14 на сто. От фирмата отчитат и увеличение на  похарчените средства за лихви с над 27 процента.

Като краен резултат дружеството отчита нетна  печалба в размер на 34.02 млн. лв. само 742 хил. лева година по-рано. Числеността на персонала през третото тримесечие е по-голяма в сравнение с тази за същия период на миналата година.

Очаквания ръст на производството на детайли за автомобилната индустрия е наложило анализ и оценка на необходимото оборудване, в резултат на което са закупени нови машини.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст