ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

БНБ променя контрола върху качеството на банкнотите и монетите в обращение

БНБ сграда

Българската народна банка промени Наредба № 18 от 2019 г. за контрола върху качеството на банкнотите и монетите в налично парично обращение.

Променени са и съществуващите "Общи условия на БНБ за предоставяне на тестови комплекти и мостри на банкноти и разменни монети и за извършване на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване".

Разработена е и нова "Тарифа на БНБ за предоставяне на тестови комплекти и мостри на нови емисии банкноти/разменни монети и за извършване на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване".

Всички нововъведения влизат в сила от 1 януари 2023 година.

С измененията в Наредба № 18 се предвижда възможност БНБ да откаже да даде писмено съгласие за възпроизвеждане на български банкноти и монети, въпреки че са изпълнени обективните изисквания, когато продукт/материал, върху който е възпроизведена българска банкнота или монета, създава впечатление за нейното повреждане или създава предпоставка за измама, или обичайната му употреба води до уронване на престижа и авторитета на паричната единица на България.

Също така се предвиждат и мерки за спазване на наредбата от страна на банките, доставчиците на услуги, финансовите институции и обменните бюра – или чрез т. нар. "тайни клиенти", или чрез дистанционен (документален) контрол.

Разширява се кръгът от субекти, които могат да използват тестови комплекти с истински – годни и негодни – български банкноти и монети за настройки на машини за сортиране или машини за самообслужване. За целта е разработена процедура, според която заявления в БНБ за извършване на подобни тестове ще могат да подават както производителите на "съответните" машини (или техните изрично и надлежно упълномощени представители), така и банките, доставчиците на услуги и сервизните оператори.

Измененията и допълненията в "Общите условия на БНБ за предоставяне на тестови комплекти и мостри на банкноти и разменни монети и за извършване на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване" са свързани основно с осигурената възможност за заявяване и заплащане по електронен път чрез сайта на Централната банка на всички услуги за предоставяне на тестови комплекти и мостри на банкноти и разменни монети.

Промените предвиждат също така въвеждане на такса за извършване на първичните и последващите контролни тестове. Като заявителите ще възстановяват разходите на БНБ – пътни, дневни и нощувки, когато тестовете не се извършват в Касовия център на БНБ в София.

С ремонта на Тарифата на БНБ за тестовите банкноти и монети са променени и таксите, дължими за предоставяне на тестови комплекти с истински български банкноти/монети.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст