ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

В Портала за електронни услуги ви очакват 499 администрации

Николай Минев

“Създали сме необходимите технологични възможности за електронна идентификация, заплащане по електронен път на задължения без дължими комисиони и преводни такси, заявяване по служебен път на необходимите удостоверения чрез Системата за междурегистров обмен, които обшините могат да използват, за да взаимодействат все по активно по електронен път с гражданите и бизнеса.” 

Това обяви Николай Минев, директор на дирекция  „Системи и компоненти на електронното управление“ в Министерството на електронното управление (МЕУ) по време на Годишната среща на местните власти. 

Минев допълни, че предоставените 188 електронни административни услуги на всички 300 общини и райони към тях са достъпни на един клик разстояние чрез Портала за достъп до електронни административни услуги на МЕУ. Там гражданите ще могат лесно и бързо да проверят в реално време за налични задължения към общините, както и да ги заплащат онлайн. 

Николай Минев посочи, че за последните три години, присъединените към Портала администрации са 499, от които 300 са общински. От близо 125 000 заявени е-услуги за периода 2020-2022 г., 25 000 са към общински администрации.  

Най-често заявяваните общински електронни административни услуги са издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси, за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство.  

По време на срещата бяха демонстрирани функционалностите на Системата за сигурно електронно връчване, Системата за електронни плащания, както и възможностите на Портала за гражданите и бизнеса.  

Демонстрирани бяха и възможностите за изграждане на сайтове на общини по общ стандартизиран общински шаблон, създаден от МЕУ. По него са изградени над 30 сайта и още над 100 общини са заявили желание да имат подобни страници. За периода от 2017 г. до момента, направените заявки към регистри през Системата за междурегистров обмен на документи на МЕУ са близо 204 милиона.  

“Това означава, че на държавата са спестени 204 милиона хартиени листове,” подчерта Николай Минев.   

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст