Чехи купуват ИТ фирмата „Мусала Софт“

пазари

Комисията за защита на конкуренцията е разрешила на „Арикома Груп Интернешънъл“ АБ – Швеция да осъществи концентрация посредством придобиване на самостоятелен контрол върху „Мусала Софт“ АД – София и дъщерните му дружества „Мусала Сървисиз“ ЕООД, „Мусала Софт“ ДООЕЛ, Северна Македония, „Мусала Софт Косово“ ЛЛК, Косово и „Мусала Софт“ ЛЛК, Египет.

Българската фирма е специализирана в извършване на услуги в областта на информационните технологии, разработка и търговия със софтуер, научно-изследователска дейност, предоставяне на интернет услуги и други. Капиталът на „Мусала Софт“ е разпределен между акционерите Делян П. Лилов, Елена Хр. Маринова, Станислав Я. Овчаров и Ангел Д. Георгиев, които имат съвместен контрол върху „Мусала“. Клиентите на дружеството са мултинационални компании в световен мащаб, които оперират в сектори като телекомуникации и технологии, финансови услуги, здравеопазване, фармация, хазарт, производство и други, както и публични институции.

„Арикома“ е част от „КейКейСиДжи Груп“ и е пряко и самостоятелно контролирано от дружеството "КейКейСиДжи Технолоджис" с.р.о. (KKCG Technologies s.r.o., Чехия (КейКейСиДжи Тех).

Фирмите в сделката са задължени да уведомят предварително КЗК за намерението си да осъществяват концентрация, когато сумата от общите обороти на всички компании в концентрацията на територията на страната за предходната финансова година надхвърля 25 млн. лева.

„Арикома Груп Интернешънъл“ и икономическата група, към която принадлежи, не упражняват контрол върху дружества с регистрация в България. „Мусала Софт“ упражнява пряк едноличен контрол върху „Мусала Сървисиз“ ЕООД.

Съгласно Договор за покупко-продажба на акциите, „Арикома“ ще придобие 100% от акциите от капитала на „Мусала“ при приключване на транзакцията и четирите й дъщерни дружества: „Мусала
Сървисиз“, „Мусала Македония“, „Мусала Косово“ и „Мусала Египет“, които ще бъдат непряко контролирани от „Арикома“ след приключване на транзакцията.

Кандидат-купувачът посочва, че икономическата цел на сделката е свързана с търсените от „КейКейСиДжи Груп“ възможности за разширяване на неговото портфолио. „КейКейСиДжи Груп“ разглежда придобиването на контрол върху „Мусала“ като  разширяване на портфолиото си от ИТ услуги и като добра бизнес възможност да разшири своето представяне на съответните пазари в Югоизточна Европа.

Тенденцията за динамично развитие на пазара и общата конкурентна среда предполага ефективно конкуриране между участниците на пазара на ИТ услуги и сделката няма потенциал да му повлияе негативно. От КЗК отбелязват, че сделката не би могла да доведе до съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция на пазара на ИТ услуги, особено в резултат на създаване или засилване на господстващо положение.

Сделката беше подписана от собствениците на „Мусала Софт“ и ARICOMA Group в началото на август. Фирмата купувач е част от групата KKCG, която е собственост на Карел Комарек, един от най-успешните чешки предприемачи. ARICOMA Group е бързо развиващ се европейски доставчик на ИТ услуги NextGen.

Тази инвестиция е друга ключова стъпка в стратегическото развитие на ARICOMA. Като част от сделката, мениджърският екип на "Мусала Софт" ще остане на борда в дългосрочен план и ще участва активно в изграждането на бъдещето на ARICOMA. Продажбата подлежи на одобрение от съответните антимонополни служби и се очаква да приключи през четвъртото тримесечие на тази година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст