Въвеждат 33% данък върху свръхпечалбите на енергийните фирми

Парламент

С нов данък ще бъдат облагани печелившите енергийни фирми. Налогът ще бъде временен и ще действа до края на тази и през следващата година. Работното му наименование е "временната солидарна вноска". Целта на измененията е облагането на свръхпечалбите с 33% на над 30 компании в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването. Свръхпечалбата ще се изчислява като разлика от печалбата на дружеството от тази и следващата година и средната стойност на печалбата на дружеството за последните четири години. Според анализ на финансовото министерство вследствие на промяната приходите в хазната за тази година ще са 72 млн. лв.

Парламентът прие още и промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. В тях се предвижда удължаване на срока на прилагане на данъчното облекчение за извършване на производствена дейност в общини с висока безработица. Одобрени бяха и промени в регламента за данъчни облекчения за деца, с които се дава възможност при починал родител, който е получавал данъчното облекчение, то да се прехвърли на другия родител на детето, дори и той да няма трудови приходи. През 2022 г. размерът на годишното данъчното облекчение за деца беше увеличен на 600 лв. за едно дете, 1200 лв. за две деца и 1800 лв. за три и повече деца. С приетите промени облекчението може да се ползва и авансово със заплатите за юли и октомври.

Гласувани бяха и промени в Закона за ДДС, предвиждащи корекциите на ДДС при несъбираеми вземания да се прилагат и в България. Възможността за корекция на сатвката засяга фирмената задлъжнялост във връзка с доставени стоки, услуги, активи, за които не е получено плащане. Подобна мярка се прилага в по-голямата част от държавите членки на Европейския съюз.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове. С измененията се цели намаляване на административната тежест и създаване на облекчени условия за икономическите оператори, включително премахване на потенциални пречки пред данъчно задължените лица при прилагането на новите режими в закона, които предстои да влязат в сила от 13 февруари 2023 г.

Предвидена е и съществена промяна за лицата със статут на сертифицирани получатели при декларирането и внасянето на акциза, за получените акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка. Според приетите текстове акцизът ще се декларира и внася ежемесечно въз основа на месечна акцизна декларация, вместо досега предвиденото деклариране при всяко получаване на акцизните стоки. Създаден е административен ред Агенция "Митници" да води регистър на издадените годишни сертификати за общото годишно производство на акцизните стоки, произведени от независима малка пивоварна или независим малък винопроизводител.

Предлага се отпадане на задължението за регистрация на лицата, които потребяват собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници за свои собствени нужди от централа с обща инсталирана общност до 1 MW. Предложението е в изпълнение на поет ангажимент в Плана за възстановяване и устойчивост на България.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *