ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

МС предлага да запишем допълнителни акции в МБВР и в МФК

Международна банка за възстановяване и развитие

Министерският съвет прие решение да предложи на Народното събрание да даде съгласие за участие на България в Общите и Селективните увеличения на капитала на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и на Международната финансова корпорация (МФК).

Ще трябва парламентът да упълномощи министъра на финансите, след като даде съгласието си, да подпише документи за записване на акциите. След това е необходимо и министърът на правосъдието да подпише необходимото пред МБВР правно становище. 

С решения на Управителните съвети на МБВР и МФК, приети съответно през 2018 г. и през 2020 г., са одобрени Общи и Селективни увеличения на капитала на МБВР и МФК.

На страната ни е дадено право да запише допълнителни 632 акции от Общото и 369 акции от Селективното увеличения на капитала на МБВР по нoминал от 120 635 щатски долара за акция. Също България може да запише и 12 523 акции от Общото и 6 523 акции от Селективното увеличение на капитала на МФК по номинал от 1 000 щатски долара за акция.

На внасяне подлежи 20% от стойността на акциите по Общото и 6% от стойността на акциите по Селективното увеличение на капитала на МБВР, а акциите в МФК са платими в пълен размер.

МБВР е основната организация от Групата на Световната банка, в която България членува от 1990 година. МФК е организацията от Групата на Световната банка, фокусирана върху развитието на частния сектор, като членството на страната в нея е в сила от 1991 година.

Горните решения на управителните съвети са приети в контекста на пакет от мерки за увеличаване на финансовия капацитет на двете международни финансови институции. Също така те се обмислят и предвид преразпределянето на акционерното участие и правото на глас на членуващите в тях държави.

Записването на акциите представлява изпълнение на ангажимент, свързан с участието на страната като акционер в международните финансови институции от Групата на Световната банка. Предвид характера на МБВР и МФК, записването на акциите представлява и принос на страната към международното сътрудничество за развитие. Плащането на акциите се отчита като официална помощ за развитие.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст