ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Българите продължават да теглят жилищни заеми

Море

През октомври средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове за домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, се повишава до 8.36 на сто, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити вече е 8.85 на сто, отбелязват от БНБ в данните за октомври.

При жилищните заеми в левове, средният лихвен процент нараства до 2.48%, а ГПР по тези кредити поскъпват до 2.73 на сто.

Средният лихвен процент по другите кредити (включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) в левове обаче спада до 2.99 на сто.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица също се понижава и е в размер на 2.83 на сто.

През октомври средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява до 14.24%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове също има понижение до 20.35 на сто.

Прави впечатление, че по-високите лихви понижават обема на новите заеми за потребление в левове, които са с 13.4 млн. лв. по-малко, а общо те са за 634.1 млн. лева. Обемът на новия бизнес на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране обаче се повишава, макар и само с 0.1 на сто, до 95.1 млн. лева.

Българите обаче продължават да теглят жилищни кредити в левове. Обемът на новия бизнес нараства с 42.8 млн. лв. до 563.8 млн. лева. Новите предоговорени кредити и кредитите за рефинансиране също се повишават – с 23.2 млн. лв., и те са на стойност 165.3 млн. лева.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове обаче спада – с 20.1 на сто, до 15.6 млн. лв., а този на предоговорените заеми и кредитите за рефинансиране – дори с 59.2% до 1.9 млн. лева.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица също намалява – с 9.2 на сто, като е в размер на 14.5 млн. лева.

Основният лихвен процент (ОЛП) през октомври е 0.49%,

като в сравнение със септември се увеличава с 0.49 процентни пункта (пр. п.).
През октомври индексът ЛЕОНИА Плюс се повишава с 0.10 (пр. п.) до 0.59 на сто.
Лихвеният процент по свръхрезервите е 0.00%, като спрямо септември остава без промяна.
Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през октомври е 1.85%, като спрямо септември запазва нивото си

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст