ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Моделът CAF – помощ за дигитализирането на администрацията

CAF

Главният секретар на Министерството на електронното управление, Ангел Петров, взе участие в конференция за популяризирането на Модела CAF в администрацията. На нея бе връчен етикет "Ефективен CAF потребител" по проект "Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация". Събитието бе организирано от Института по публична администрация. 

Проектът "Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в администрациите" е с продължителност от 28 месеца и е с бюджет на стойност 824 483. 93 хил. лева.

Основната му цел е да подобри ефективността и качеството на работа в администрациите, като ги запознае в дълбочина с модела на CAF и да подпомогне внедряването му в 48 администрации в страната и развие Националния ресурсен център по CAF в Института по публична администрация (ИПА). 

В своето изказване Петров постави акцент върху ползите от прилагането на иновативните модели за управление на качеството. Той посочи и модела CAF, като инструмент за подобряване на цялостното управление на администрациите от публичния сектор и създаване на административен капацитет за посрещане на предизвикателствата за внедряване на новите технологии.
Петров акцентира върху възможностите на инструмента CAF да подпомогне администрацията по пътя на нейната дигитална трансформация и въвеждане на ключови нови технологии, като блокчейн, изкуствен интелект и работа с големи данни.  

По време на конференцията бяха представени възможностите на ключови хоризонтални системи на електронното управление, като е-автентикация, е-връчване и е-плащане. Участниците обсъдиха и добавената стойност за гражданите и обществото на тези системи при интеграцията им с вече наличните, които са администрирани от публичните администрации. 

В заключение Петров изказа увереност, че публичните администрации в партньорство с Института за публична администрация и Министерството на електронното управление, заедно могат да работят в правилната посока към дигитална трансформация, повишаване на нивото на информационна сигурност и създаването на все повече електронни административни услуги за гражданите, чрез обучения и използване на модели за управление на качеството. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст