ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Повишените разходи свиха печалбата на “Арома”

Пари

Приходите от дейността на "Арома" АД за деветте месеца са нараснали до 27.41 млн. лв. в сравнение с  23.65 млн. лв за същия период на миналата година, което е следствие от ръста на цените на суровините. Съответно и разходите за дейността са се повишили и са в размер на 26.70 млн. лева, отбелязват от козметичната компания. Така "Арома" отчита печалба преди данъци от дейността за периода между януари и септември от 435 хил. лв., която обаче е двойно по-ниска спрямо положителния финансов резултат в сравнение със същия период година по-рано.

"Арома" е производствено предприятие за козметични продукти, включващи пасти за зъби, бяла козметика, шампоани, бои за коса, аерозолни продукти, парфюмерия и сапуни. Основните пазари на дружеството са България и страните от Балканския регион, Европейски съюз и Близкия изток.

Валутния риск, свързан с транзакциите с чуждестранни контрагенти в щатски долари е минимизиран, след като съгласно постигнати договорености с основните си клиенти фирмата е преминала от доларови в еврови цени на основните си пазари, както и със стремежа си да заменя чуждестранни доставчици с местни, където това е възможно, без това да оказва влияние на качеството на закупуваните суровини и материали.

През последните години дружеството успешно се преориентира и препозиционира и към момента голяма част от продажбите се реализират в чужбина. От началото на 2014 г. дружеството вече извършва производствената си дейност в новоизградения завод, който гарантира постигане на добри производствени практики, стандарт изискван от повечето световни търговци и производители.

Основни пазари

Според приетата стратегия на компанията и извършеното преструктуриране приоритетните пазари за реализация на продукцията на "Арома" са Централна и Западна Европа. През последните години дружеството постигна значителен успех на европейските пазари. Компанията е разширила своето присъствие в страните от Западна Европа като си партнира с големи търговски вериги и дистрибутори. 

Структура на продажбите и нови продукти

През 2019 и 2020 година "Арома" е подписала нови договори за производство на продукти за лична хигиена с международни търговски вериги. Основни за дружеството пазари са Великобритания, Франция, Скандинавските държави, България, Румъния, Балкански полуостров и Близкия изток. Там компанията има сключени директни договори с търговци на едро и дребно като произвежда продукти под техни търговски марки. Износът е осигурил 14.03 млн. лева приходи за фирмата, докато продажбите у нас са на стойност 12.46 млн. лева. 

През деветмесечието броят на служителите е намалял. Към края на септември те са 225 при 269 година по-рано. Това е ипричината разходите за персонала да намалеят до 4.63 млн. лева при 5.12 млн. лева година по-рано. 

Рискове

Дружеството е изложено на ценови риск основно за негативни промени в цените на стоките, които произвежда. Цените на суровините и материалите, използвани в производството, както и цените на услуги (напр. за транспорт на готова продукция) са най-често променящите се. В тази връзка "Арома" предварително договаря цените на тези суровини и услуги и съответно сключва договори за цялата финансова година.

Според мениджърите, в краткосрочен план, че доколкото дружеството не поддържа тесни икономически връзки и обмен на стоки и услуги с Русия и Украйна няма преки ефекти и засегнати експозиции. Непряко влияние върху дейността, активите и пазарите на фирмата може да има от очакваното значително повишаване на цените на петрола, газа и други суровини, както и повишаването на инфлацията.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст