До 30 ноември фирмите подават документи за такса смет за 2023 г.

столична община

На 30 ноември изтича крайният срок, в който фирми и компании могат да подадат молби и декларации за определяне на такса смет за нежилищните имоти според количеството на генерираните отпадъци. 

От 1 октомври до момента в дирекция "Икономика и търговска дейност" към Столична община са внесени над 6000 документа, от които 284 молби и декларации са подадени само през изминалия уикенд. През последните седмици служителите в дирекцията работят с удължено работно време (от 8:00 до 19:00 ч). Документи се приемаха и в събота и неделя, за да могат юридическите лица да се възползват и да плащат такса смет за 2023 г. според количеството смет, а не според отчетната стойност или данъчната оценка на нежилищните имоти.

До 30 ноември (сряда) молби и декларации се приемат всеки ден на ул. „Оборище“ № 44. Документи по чл. 23 и чл. 24 от НОАМТЦУПСО могат да се подават и чрез лицензиран пощенски оператор, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване. 

На сайта на Столична община, на адрес: https://www.sofia.bg/en/sample-documents, са налични образци на документи във формат .pdf, които могат да бъдат ползвани за целта. Подписването им с електронен подпис може да стане както в посочения формат, така и във формати .doc или .docx, по утвърдените удостоверителни процедури, със съответните сертификати.

За тези фирми, които изберат да плащат такса смет на база генериран отпадък, цената за контейнер от 1100 литра ще бъде 1540 лв., а за контейнер от 3.5 куб. м – съответно 9235 лв. годишно.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST