„Булгартрансгаз“ търси финансов ресурс за газова връзка България-Сърбия

"Булгартрансгаз" ЕАД събира оферти за банково финансиране под формата на кредит за финансиране на инвестиционни разходи на компанията във връзка с проект от Общ интерес за Европейския съюз (ПОИ) 6.8.3. Междусистемна реверсивна газова връзка България–Сърбия (IBS)“.

В рамките на процедурата "Булгартрансгаз" има за цел да набере финансиране в размер на 49 млн. евро със срок на изплащане шест години. Средствата ще бъдат използвани за финансиране и рефинансиране на разходи по сключен договор през 2020 г. за изпълнение на „Инвестиционно проектиране – фаза работен проект, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия”.

Компанията предоставя държавна гаранция за гарантиране на задълженията съгласно изискванията от Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане.

С решение от юни тази година Министерският съвет e одобрил проекта на Закона за изменение и допълнение  на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., в който се предвижда възможност за издаване на държавна гаранция по заемни споразумения за инвестиции на „Булгартрансгаз“. 

Съгласно чл. 70а на изменения Закон за държавния бюджет в рамките на тази бюджетна година, правителството може да издава държавни гаранции по нови заемни споразумения за инвестиции на „Булгартрансгаз“ в общ размер до левовата равностойност на 382 млн. евро при спазване на законодателството в областта на държавните помощи. Заемите за компанията, за които е предвидено издаване на държавни гаранции, включват и 49 071 661 евро във връзка с Проект от общ интерес 6.8.3. Междусистемна газова връзка България – Сърбия.

Припомняме, че в допълнение на 1 ноември тази година със свое решение Министерският съвет е одобрил проекта на Закон за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година. Според него, правителството може да издава държавни гаранции по предвидените в чл. 70а на ЗДБРБ за 2022 г. заемни споразумения, които не са реализирани в рамките на бюджетната 2022 година, до приемането на ЗДБРБ за 2023 г., но не повече от три месеца. В този срок не се включва времето, през което няма избрано Народно събрание.

В процедурата могат да участват търговски банки, международни финансови организации, опериращи на територията на България на база сключени и ратифицирани междуправителствени споразумения и спогодби и правителствени фондове.

Междусистемната газова връзка България – Сърбия

на българска територия (IBS) е проект от „общ интерес” съгласно Регламент (ЕС) 347/2013. Реализацията на обекта се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 и Connecting Europe Facility. 

Организатор на проекта на българска територия е  "Булгартрансгаз" ЕАД.

Междусистемната газова връзка България – Сърбия на българска територия (IBS) е приоритетен коридор: Връзки север-юг между газопреносните мрежи в Централна източна и Югоизточна Европа (NSI East Gas).

Тя се предвижда като реверсивна връзка, която ще свързва националните газопреносни мрежи на България и на Сърбия.

Газопровода е с обща дължина около 170 км от град Нови Искър, България, до град Ниш, Сърбия, от които около 62 км на българска територия. След изграждането й, газовата връзка ще бъде с пропускателна способност 1.8 млрд. м3/г. с възможност и за реверсивен поток.

Трасето на преносния газопровод се характеризира със следните параметри:

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *