БТПП подкрепя въвеждането на електронни ваучери за храна

Българската търговско-промишлена палата изразява своята принципна подкрепа по отношение на част от предложените промени в Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане за увеличаване на сумите за ваучерите за храна, тъй като те отчитат инфлационните процеси в страната.

Въпреки това, от палатата считат, че част от останалите предложения могат да бъдат изменени, за да отговарят на пазарните принципи и новите тенденции, които се налагат в света от навлизането на дигитализацията във всички процеси.

БТПП вече е изказала своята подкрепа за преминаване изцяло на електронни ваучери на храна и постепенното отпадане на хартиените в един бъдещ период. „В тази връзка Палатата не подкрепя предложението „лицето не е длъжно, но може да разполага с образец на ваучер за храна на електронен носител“, отбелязват от работодателската организация. На практика с това предложение лицето е длъжно да има хартиени ваучери, и се въвежда нормата за притежание на електронни ваучери като пожелателна, което противоречи на идеята за премахване на хартиените ваучери, които са много по-трудни за проследяване и контрол.

От БТПП принципно подкрепят и идеята за детайлно разписване на изискванията на ваучерите за храна на електронен носител. Експертите й също предлагат при разписване на условията и възлагане на изпълнението на решение за електронни ваучери да бъде предвидено използването на международни стандарти за идентификация на ваучерите.

От друга страна, в законопроекта е записано, че използваните ваучери ще се използват само в ограничена мрежа от доставчици, което е дискриминационно предложение и противоречи на стопанската инициатива, подчертават от работодателската организация. Палатата винаги е отстоявала пазарния принцип, че всяко едно лице, което отговаря на законовите изисквания може и има право да бъде доставчик на услуги и в това отношение не трябва да се допускат никакви изключения.

Във връзка с горепосочените съображения БТПП не подкрепя предложените промени в Законопроект за изменение и  допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане и е изпратила  Становището си до Парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST