Над 1 млн. лв. за Община Бургас за инвестиционен проект

Министерството на иновациите и растежа ще предостави до 1 175 643 лева за пътна инфраструктура в Община Бургас. Те са предназначени за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура: „Обслужваща улица по плана на Промишлена зона – „Север“ в Бургас“.

Сумата ще се предостави след решение на Министерския съвет. То е за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Улицата осигурява непосредственото транспортно обслужване на голям брой урегулирани поземлени имоти, част от които към момента са застроени, а други имат непосредствени инвестиционни намерения и издадени разрешения за строеж. Изграждането на инфраструктурата ще повиши качеството на транспортните комуникации.

Улицата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания инвестиционен проект „Предприятие за опаковки за хранително-вкусовата промишленост“ в Бургас, който ще осъществят „Сидоренко Фудтех“ ЕООД и „Сидоинвест“ ЕООД. Размерът на направената инвестиция е над 10 млн. лева. Той включва строителство на нови производствени халета, складове и офиси, закупуване на допълнително производствено оборудване и специализирани софтуери за продажби и управление на складови наличности.

С изграждането на инфраструктурата ще се подобри транспортното обслужване и ще доведе до по-благоприятни условия за развитие на бизнеса. Новоизградената инфраструктура ще бъде собственост на община Бургас.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST