Над 3 млн. лв. МС отпусна за хуманитарни каузи в чужбина

Министерският съвет отпуска 3 376 448 лева безвъзмездна помощ за финансиране на проекти в страни от Западните Балкани, Източното партньорство, Близкия Изток, Африка и Азия.

Проектите съответстват на географските и секторни направления на Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на Република България за периода 2020 – 2024 г. с приоритет върху страните от Западните Балкани и Източното партньорство.

В страните от Западните Балкани ще бъдат финансирани общо 39 проекта на стойност 2 215 820 лева.

В Република Северна Македония подкрепата е насочена към осигуряване на универсално здравно покритие и достъп до качествени здравни услуги, защитата и гарантирането на правата на човека със специално внимание към жените, децата и хората с увреждания, осъществяване на демократични реформи, а в Сърбия и Албания – към подпомагане на социално-икономическото развитие, осигуряване на приобщаващо и качествено образование и достъп до качествени здравни услуги.

В Босна и Херцеговина и Косово ще бъдат финансирани дейности за подобряване условията на обучение в детски градини и училища, а в Черна гора – за подкрепа на здравния сектор в страната.

В Молдова, Армения, Грузия и Азербайджан ще бъдат финансирани общо 12 проекта на стойност 702 227 лева.

Акцент сред одобрените за финансиране предложения в Молдова са изграждане на административен капацитет, осигуряване на приобщаващо и качествено образование и насърчаване на междукултурния диалог. В Армения и Грузия ще бъдат реализирани проекти в областта на образованието, гражданското общество и подкрепа за здравния сектор, а в Азербайджан за защита на правата на децата и предотвратяване на агресията в училищата.

В региона на Близкия изток и Северна Африка ще бъдат финансирани 5 проекта на обща стойност 148 711 лева. Те са насочени към осигуряване на приобщаващо и качествено образование (Ливан, Мароко), осигуряване на устойчива заетост за жени (Йордания) и на достъп до качествено здравеопазване (Тунис).

В региона на Африка на юг от Сахара ще бъдат подкрепени дейности за осигуряване на качествено и приобщаващо образование.

Страната ни ще финансира проект за обучение на деца със специални потребности във Виетнам.

България ще се включи в регионалните инициативи на "Екип Европа" чрез подкрепа на проект за устойчиво и екологично производство във Виетнам и за насърчаване на местното производството и достъпа до ваксини в Нигерия.

Средствата са от бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ. Изборът на проектите, извършен заедно със страните бенефициенти, е в съответствие със задачите на българската външна политика, сред които са укрепване европейската перспектива на държавите от Западните Балкани, стимулиране социално-икономическото развитие на страните партньори, инвестиция в сигурността и стабилността на страните от съседните на България региони.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST