ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Над 5 млн. лв очакват от находище “Марудниците”

"Марудници" – така наричат традиционните родопски палачинки. В случая обаче става дума за находище на строителни материали в участъка "Марудниците-запад", разположен в землищата на селата Чепинци и Негован, в област София.

От него дружеството „Холсим България” АД ще добива строителни материали – пясъци и чакъли. Това ще бъде възможно по силата на взетото днес, 7 декември, решение на Министерския съвет, с което дружеството бе определено за концесионер на находището.

Концесията се предоставя за срок от 35 години. През този период концесионерът ще вложи над 2.6 млн. лв. за обезпечаване на добивната дейност и на необходимите предпроизводствени инвестиции. Очаква се концесионните плащания за целия период на договора да надхвърлят 5 млн. лева. Съгласно Закона за подземните богатства, 50% от извършеното концесионно плащане постъпва в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ. В този случай това е Столичната община.

Със същото решение Министерският съвет отказа да предостави концесия за добив от другия участък на находището – "Марудниците-изток". Причината е, че той попада в територия, където съгласно подробния устройствен план, предстои изграждането на национален обект или обект на социалната или техническата инфраструктура. Част от него попада и в територия с обществено предназначение, включена в плана за развитие на общината.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в шестмесечен срок да проведе преговори и да сключи договор за концесия на участък "Марудниците-запад" с "Холсим България" АД.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст