ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Димитър Радев: Еврочленството ще нормализира паричния ни режим

Присъединяването ни към еврозоната на повърхността може да се разглежда като технически процес – като трансформиране на резервната ни валута – еврото – в национална, но много по-важното от това е, че приемането на еврото засяга цялостното модернизиране на страната.

Това обяви управителят на БНБ Димитър Радев по време на бизнес конференцията "България в еврозоната – предимства и възможности", провела се в Sofia event center.

Преди това той разясни техническия процес на трансформацията – първо, с това че левът беше фиксиран към еврото със създаването на общата европейска валута и второ, защото еврото е нашата резервна валута, която ни осигурява покритие и гарантира сигурността на лева.
След това той се спря на трите причини, които му дават основание да смята, че влизането в еврозоната ще ни модернизира: нормализирането и надграждането на паричния ни режим, ускоряването на процеса на реална конвергенция и подобряването на качествата на институциите.

По първата причина – за нормализирането и надграждането на паричния ни режим, Димитър Радев обърна внимание, че Валутният борд, благодарение на който сме намерили котвата, с която да поддържаме финансовата си стабилност в кризисните 90-е години, е изпълнил по най-добрия начин своето предназначение. Но още тогава въвеждането на Валутния борд се е разглеждало като чакалнята за еврото и се е смятало, че изходът от него ще е въвеждането на общата европейска валута. Ето защо с настъпването на този момент, от БНБ се надяват да си възстановят провеждането на монетарната политика, като осъществят всички ключови функции, които трябва да упражнява една нормална банка.

По втората причина – ускоряването на процеса на конвергенция, Димитър Радев подчерта, че тя няма алтернатива и че единствено стои въпросът кога тя трябва да стане – преди или след присъединяването ни към еврозоната. Гуверньорът обясни, че, в крайна сметка, конвергенцията означава увеличаване на доходите и че докато България остава извън еврозоната, тя ще продължава да бъде страната с най-ниски доходи в ЕС и това ще крие рискове.

Според Радев не трябва да се опасяваме от реално влошаване на благосъстоянието ни с присъединяването към еврозоната, защото този процес зависи до голяма степен от добрите политики, а тяхното провеждане е много по-вероятно да се случи, когато сме част от еврозоната, а не когато сме извън нея.

Гуверньорът на БНБ припомни, че постигането на целта – влизане в еврозоната – изисква да отговорим на определени критерии, които ще ускорят структурните реформи и ще подобрят условията за инвестиране. Така ще се създаде среда за траен, изпреварващ икономически растеж – а това е фактор за конвергенция, обърна внимание Димитър Радев.

По третата причина – подобряването на качествата на институциите – Димитър Радев даде пример с реформите, проведени през 2014 г., когато България решава да стане част от Европейския банков съюз. Днес страната ни е не само негов член, но е и част от единния надзорен механизъм (ЕНМ), като нейните показатели са над средните за ЕС – резултат от подготовката ни за присъединяване към еврозоната.

Този институционален пример, може да бъде възпроизведен и в други сектори, отчете управителят на БНБ и в заключение обобщи, че влизаме в еврозоната, за да нормализиране нашия паричен режим и, в крайна сметка, за да увеличим доходите.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст