ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Донорите на фонд „Козлодуй“ удължиха срока на споразумението с НЕК

НЕК може да използва отпуснатите безвъзмездни средства за завършване на проектите по рехабилитация на производствени мощности до края на 2023 година.

Заместник-министърът на енергетиката Еленко Божков и изпълнителният директор на НЕК инж. Мартин Георгиев взеха участие в заседание на Асамблеята на донорите на Международен фонд "Козлодуй”, което се проведе в Централата на Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон. В работата й се включиха представители на Европейската комисия и представители на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която администрира финансирането.

По време на заседанието е отчетен напредъкът през последната година на проектите по рехабилитация на хидроенергийния комплекс „Белмекен-Сестримо-Чаира“, осъществявани от НЕК в рамките на грантово споразумение GA049B.

В резултат на оценката Асамблеята на донорите постигна важно решение за продължаване на срока на споразумението, което ще позволи финализирането на дейностите по рехабилитация на ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ "Сестримо", както и допълнителното обследване на хидроагрегатите в ПАВЕЦ „Чаира“ с цел възстановяването им в експлоатация. Централите са ключови производствени мощности в състава на НЕК и имат съществено значение за сигурността и балансирането на електроенергийната система на България.

По договора за рехабилитация на каскада "Белмекен-Сестримо-Момина клисура" са завършени седем от 9 хидроагрегата. Каскадата е в пълна разполагаемост за зимния сезон и ще продължи да изпълнява важната си роля за гарантиране на електроснабдяването в страната. В ПАВЕЦ „Чаира“ се извършват обследвания на ХА4 за установяване на коренната причина за аварията, настъпила през март, както и задълбочени анализи на ХА2 и ХА3. Асамблеята на донорите изрази своята подкрепа за начертаните от НЕК стъпки за извършване на задълбочен технически анализ и възстановяване на работата на централата.

Международен фонд "Козлодуй" е създаден с рамковото споразумение между ЕБВР и България, подписано на 15 юни 2001 г. и ратифицирано със закон от 12 април 2002 година. Администратор на средствата на фонда е Европейската банка за възстановяване и развитие, а управлението на усвояването им от българска страна се осъществява от Министерството на енергетиката.

Международен фонд "Козлодуй” е създаден с цел управление на безвъзмездната помощ, отпусната от ЕК по специална програма ФАР за намаляване на последиците от предсрочното извеждане от експлоатация на блокове на АЕЦ "Козлодуй".

В съответствие с правилата на фонда и рамковото споразумение, ЕБВР, в качеството й на администратор на фонда, предоставя средства за финансиране или съфинансиране на изпълнението на отделни проекти, след тяхното одобрение от Асамблеята на донорите (контрибуторите), в която решаващ глас има Европейската комисия, в качеството си на основен донор на Международен фонд "Козлодуй”.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст