ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Развиват Дунавския регион с инвестиции за 266 млн. евро

Страните в новата програма за транснационално сътрудничество за Дунавския регион за периода 2021-2027 г., по която ще разполагат с 266 млн. евро, беше одобрена от Европейската комисия.

Териториалният й обхват включва девет държави – членки на Европейския съюз (Австрия, две германски федерални провинции: Баден-Вюртемберг и Байерн (Бавария), Чехия, Словакия, Словения, Хърватия, Унгария, Румъния и България) и пет държави извън ЕС (Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова, Сърбия и Украйна).

Бюджетът на Програма „ИНТЕРРЕГ Дунавски регион“ в размер на 266 млн. евро е формиран 80 на сто от европейските фондове и инструменти и 20 на сто национално съфинансиране от държавите, участващи в програмата. С нея ще се търси подпомагането, разработването и изпълнението на проекти за сътрудничество, които да допринесат за развитието на един по-иновативен, устойчив и социален Дунавски регион, а също така и за подобряване на регионалното управление за справяне с общи предизвикателства.

Новата програма е част от Европейското териториално сътрудничество, по-известно като ИНТЕРРЕГ, което е важен фактор при провеждане на кохезионната политика на Европейския съюз от 1990 г. насам. Чрез нея държавите в Европа ще си сътрудничат в разработване и изпълнение на съвместни проекти, които биха допринесли за разрешаване на общи териториални, социални и икономически проблеми. 

С програмата ще бъдат финансирани транснационални проекти (в т. ч. обезлюдяване, миграция, икономическо неравенство, енергийна зависимост, изменение на климата и др.).

Програмата „Дунавски регион“ през периода 2021-2027 г. ще подкрепя проекти в четири приоритетни области.

Първата е насочена към подобряване на иновациите и трансфера на технологии и изграждане на умения за интелигентна специализация, индустриален преход и предприемачество.

На второ място, програмата се фокусира върху действия за насърчаване използването на възобновяема енергия, адаптиране към изменение на климата и справянето с бедствия, подобряване на качеството на водата и почвите и защита и запазване на биоразнообразието в екологичните коридори и екорегионите.

Третият приоритет – по-социален Дунавски регион, е насочена към пазара на труда и подпомагащото образование и обучение по отношение на тяхната достъпност, приобщаване и ефективност, както и проучване на секторен подход към социално-икономическото развитие чрез наследство и култура.

Четвъртият приоритет е насочен към по-добро регионално управление за справяне с големи териториални предизвикателства, като демографската трансформация. Освен това ще подкрепи решения за предоставяне на по-добри обществени услуги и цифровизация.

Всички проекти, кандидатстващи за подкрепа от Програма „Дунавски регион“, трябва да включат партньори от най-малко три държави, като могат да вземат участие национални, регионални или местни институции, университети, изследователски институти, частни компании, както и НПО.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст