ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Само органите на държавата да контролират качеството на внесените храни

Контролът на качеството на храните, внасяни от трети страни, и тяхното съответствие с изискванията на европейското законодателство, са от съществено значение за здравето на гражданите, което е основен национален приоритет. Това налага законово изменение, което да гарантира, че контролът на храните, внасяни от трети страни през границата, ще се осъществява безпристрастно и в обществен интерес, единствено от органите на държавата. Това посочват в позиция до медиите от "Продължаваме промяната".

Предложените промени целят граничният лабораторен контрол да може да се осъществява само от лаборатории на Българската Агенция за безопасност на храните – освен в случаите на редки или нови анализи, уточняват от формацията.

След приемане на предложените промени само лаборатории, които са част от административната структура на БАБХ, ще могат да осъществяват контрол на границите на Република България.

"Граничният контрол е елемент от националната сигурност. Осъществяването на този контрол чрез частни лица е порочна практика, която следва да бъде пресечена. От 2012 г. контролът на най-големия ГКПП в България – „Капитан Андреево“ се осъществяваше изцяло от една частна лаборатория. Основната цел на лаборатории, оперирани от частни търговски дружества, е реализирането на печалба. Това създава риск за тяхната безпристрастност, както и предпоставки за корупция, като частният интерес на собствениците на лабораторията може да бъде поставен пред обществения. Това потенциално води до допускането на хранителни продукти, които не отговарят на нормативните изисквания за качество и представляват опасност за живота и здравето на гражданите, час от общия пазар на страните от ЕС. Според ПП въпрос от първостепенна важност за националната сигурност на страната е контролът в общия случай да се осъществява само от държавата. Тази необходимост е осъзната и от Министерския съвет, който прие, че част от помещенията на БАБХ на ГКПП „Капитан Андреево“ представляват обект на националната сигурност", изтъкват от "Промяната".

ПП счита, че за да се постигне изцяло опазване на националната сигурност са необходими мерки от законодателен характер. "Продължаващото с години неглижиране на този въпрос отдалечава страната от членство в Шенгенското пространство. Наред с всички мерки, свързани с осигуряване върховенството на правото, е необходимо да се приемат и мерки за подобряване на граничния контрол. Предложените промени постигат именно тази цел. За да може България ефективно да изпълнява това си задължение, следва да се изгради институционален капацитет за граничен контрол. Приемането на измененията ще окаже положително въздействие по отношение на всички заинтересовани страни и ще увеличи приходите в държавния бюджет, в който ще постъпват таксите от осъществявания от БАБХ контрол", смятат от политическата формация.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст