ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

АМ „Черно море“ е на етап ОВОС

Избор на главен архитект на София - Иван Шишков

В началото сме на процеса по проектиране на автомагистрала „Черно море“, като се работи по оценката за въдействието върху околната среда.

Така сме далеч все още от проектирането на магистралата. В това положение всъщност са всички автомагистрали у нас. Това каза служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание относно строителството и напредъка на трансевропейския транспортен коридор IV, в частта му преминаваща през територията на България в участъка Видин – Кулата, автомагистрала „Хемус“ и автомагистрала „Черно море“. Вносители на предложението за изслушване са  Георги Свиленски и Борислав Гуцанов.

Инвестиционно предложение „Разширен идеен проект за Автомагистрала „Черно море“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“, е в Министерството на околната седа и водите.

Автомагистрала (АМ) „Черно море“ е ключов елемент на националната и европейската транспортни мрежи и се явява естествена връзка между магистралите „Хемус“ и „Тракия“. Началото на обекта ще бъде новопроектирана пътна връзка с АМ „Хемус“ в района на с. Слънчево на АМ „Хемус“. Краят на обекта ще бъде новопроектиран пътен възел (п.в.) при пресичането на път I-6 и АМ „Тракия“, в района на с. Ветрен на АМ „Тракия“. Предвижда се проектната скорост да е 120 км/час.

За трасето на АМ „Черно море“ са разработени три основни ситуационни варианти – зелен, червен и син.

Според регионалния министър Шишков, след обсъжданията експертите са се насочили към червения вариант. Но законът препоръчва да се изготви ОВОС на още два проектни варианта /да са общо три/. Едва след това ще се избере по кой вариант ще се работи и ще може да се възложи проектирането на АМ „Мерно море“.

Автомагистрала “Черно море” е ключов елемент на националната и европейската транспортна мрежа и е естествено продължение на автомагистрала “Тракия”, свързвайки главните източни центрове на стопанско развитие по Черноморието – Варна и Бургас. Трасето е част от пътната инфраструктура на трансевропейски транспортен коридор VIII, който свързва региона на Черно море с Адриатика и има потенциал за осъществяване на комбинирани превози. Автомагистралата е част от бъдещ автомагистрален пръстен около Черно море и ще спомогне за разширяване на трансграничното и регионалното сътрудничество в Черноморската зона и за по-пълната реализация на икономическия и потенциал, като същевременно облекчи транзитния крайбрежен товарен трафик и намали неблагоприятното влияние върху околната среда.

Трасето от Варна до Бургас, в момента се обслужва от път I-9, който е претоварен. Новият път ще осигури по-високо ниво на обслужване, намаляване на времето за пътуване по крайбрежието на Черно море и подобряване на пътните връзки между Черно и Адриатическо море. В допълнение на това ще подпомогне промишлените и търговски връзки между България, Албания и Македония. Подобренията на Коридор VIII ще осигуряват по-добра интеграция между Югоизточна Европа и Североизточна и Южноцентрална Италия.

Изграждането на автомагистрала “Черно море” ще окаже влияние върху икономическото развитие на страната и на двата крайбрежни района – Североизточен и Югоизточен.

Доизграждането на автомагистралата е от особена важност не само на регионално ниво. Свързването на основните пътни направления от Северна и Южна България – чрез автомагистралите „Хемус“ и „Тракия“, ще подобри достъпа на международния транзитен трафик до двете най-големи пристанища – Варна и Бургас, и на туристическия поток до цялото Черноморие.

С изграждането на обекта ще завърши автомагистралният пръстен на страната, в което се кълнат много правителства от години.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст