ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

БСК изготвя собствен индекс на бизнес климата

От 2005 г. досега в края на всяка календарна година Българската стопанска камара (БСК) провежда онлайн допитване сред бизнеса относно оценката му за изтичащата година и очакванията му за следващата. За изминалите години БСК натрупа дълъг динамичен ред от данни за различни проблеми, касаещи бизнес средата, което позволява аналитично проследяване на тенденциите в икономиката.

На база провежданите през годините проучвания, БСК стартира собствено изследване на бизнес климата – BIA Index.

Индексът на БСК с базова година 2010 (2010=100) показва следното: бизнесът е традиционно песимистичен в очакванията си за развитието на икономиката. През целия разглеждан период очакванията на респондентите за предстоящата година са значително по-лоши от оценката им за състоянието на бизнеса.

Положителната оценка за състоянието на икономиката между 2013 и 2019 г. е грубо прекъсната от световната пандемия през 2020 г. и последвалата рецесия в резултат на наложителните ограничителни мерки, затруднената дейност и частично затваряне на част от предприятията в страната, нарушените канали за доставки и т.н.

През 2020 г. очакванията за развитието и оценката за състоянието на икономиката от страна на бизнеса достигат историческо дъно, съизмеримо с кризата от 2008 г., показва още индексът.

През 2021 г. започва постепенно възстановяване и в двата компонента. Но докато оценката за състоянието на икономиката се подобрява през 2022 г., очакванията на бизнеса за следващата година се влошават, в резултат на новите влияещи фактори като геополитическата ситуация в Европа, шоковото нарастване в цените на енергоносителите и суровините, политическата нестабилност и т.н.

Заедно с това, индексът на бизнес климата на БСК представят и

диаграма, която изобразява текущата ситуация спрямо очакванията

преминава през квадранти, обозначени с различните фази: „възстановяване“, „подем“, „забавяне“ и „криза“. Графиката, която са изготвили показва, че след възстановяването от кризата през 2008 г. икономиката на страната е навлязла в квадрант “криза” за кратко в периода 2011-2012 година.

Следват двугодишен цикъл на подем през 2013 и 2014 г., последвано от леко забавяне през 2015-а. От 2016 г. следва четиригодишен цикъл на „подем“ до 2019 г., достигащ своя връх през 2017-а.

През 2020 г. настъпилата пандемия от COVID-19 хвърля страната в екстремна за наблюдавания период ситуация на „криза“. А започналото през миналата година възстановяване е прекъснато през 2022 г., когато според проучването на БСК, страната отново навлиза постепенно в „кризисната“ зона.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст