ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

И износът, и вносът ни от ЕС с ръст на деветмесечието

Пари

Европейският съюз е най-големият търговски партньор на България. В периода между януари и септември делът на страните от общността в стокообменът ни е 54.81 на сто.

През септември износът ни за ЕС нараства с 40.2 на сто спрямо същия месец на миналата година и е в размер на 5.53 млрд. лева.

В периода между януари и септември експортът на стоки от България за общността се увеличава с 43.9 на сто на годишна база и е на обща стойност 47.17 млрд. лева. Основни търговски партньори на страната ни десетте месеца са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Испания, които формират 66.7 на сто от износа за държавите – членки на Европейския съюз.
Добрата новина е, че с всеки един от тези партньори има ръст на експорта ни. Износът ни отново е най-голям към Германия. Увеличението е с 28.8 на сто, а сумата е в размер на 9.96 млрд. лева.

Само към Малта е отчетен спад в експорта.

През периода януари – септември при износа на стоки от България за ЕС с най-голям ръст на годишна база е секторът „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (+263.9%). Спад обаче се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (-11.5%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари – септември се увеличава

с 32.8 на сто спрямо същия период на миналата година и е на стойност 44.07 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Нидерландия.
През септември също е нараснал вносът на България от държавите – членки на ЕС – с 25 на сто.

От всяка една от тези страни е нараснал импортът на стоки. Германия остава най-големият вносител у нас. Внесените от немски фирми стоки са на обща стойност 8.49 млрд. лева, която нараства с 23.4 на сто.

От четири страни на ЕС е намалял импортът у нас – Естония, Ирландия, Кипър и Хърватия, от която спадът е в размер на 41 процента.

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС е положително

за деветте месеца и е на стойност 3.10 млрд. лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст