ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КЗК откри непазарни практики на пазара на домакински електроуреди

кзк

Комисията за защита на конкуренцията е предявила на „Миле България“ ЕООД твърдения за извършено нарушение по чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията и чл. 101 от Договора за функциониране на Европейския съюз, за  участие в споразумение за определяне на цени за препродажба към краен клиент с търговците на дребно на електроуреди от бранда Miele.

Производството пред КЗК е образувано по искане на „Миле Център Макс Груп“ ЕООД. На база на събраните доказателства, комисията е установила, че доставчика на електроуредите и търговците на дребно са координирали цените за препродажба,  което ограничава конкуренцията на пазара на търговия на дребно с домакински електроуреди от среден към висок и от висок клас на територията на страната.

В хода на проучването комисията е установила, че „Миле България“ ЕООД е изпращалo ценови листи и инструкции за промоционални активности, които са имали задължителен характер, вследствие както на упражнен натиск и контрол за спазването им, така и на стимулиращи мерки.

Целта на това споразумение е да се премахне ценовата конкуренция между търговците на дребно и да се ограничи свободата им да определят независимо цените, на които предлагат стоките, като резултат на конкурентния натиск на пазара.

„Само при наличие на автономия на предприятията при вземане на решения относно конкретното им пазарно поведение може да се очаква провеждането на ефективен конкурентен процес на съответния пазар. При наличие на такова споразумение търговците са лишени от възможността да намалят цените като реакция от ценовия конкурентен натиск, което от своя страна лишава и крайните потребители от възможността да получат по-благоприятна цена“, отбелязват от регулатора.

В срок от 60 дни страните в производството имат право да представят писмени възражения, съответно – становище по предявените твърдения за извършено нарушение.

„Миле България“ ЕООД  е специализирано в търговия, придобиване, експлоатация и производство на електрически уреди и резервни части за тях, поправка и поддръжка. Фирмата търгува, като внася и изнася перилни препарати, почистващи продукти и други подобни химически продукти, предназначени за електрически уреди.

Едноличен собственик на капитала на „Миле България“ е „Иманто“ АГ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст