660 млн. лв. за бизнеса в началото на следващата година по НПВУ

пари

Министерството на иновациите и растежа възлага на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) изпълнението на финансовите инструменти от Националния план за възстановяване и устойчивост. Споразумението за управление на дяловите инвестиции бе подписано на 5 декември, а през миналия месец – на 7 ноември, и за дълговите инвестиции. Предстои двата документа да бъдат ратифицирани от Народното събрание. След това ЕИФ ще започне подбор на финансови посредници (търговски банки) и на фонд мениджъри, които да подкрепят финансово и чрез менторство микро, малките и средно предприятия в страната.

Финансовите инструменти по НПВУ ще бъдат на разположение на бизнеса в средата на следващата година. Те са общо пет – три дялови и два дългови, и са на обща стойност 660 млн. лева. С първия дялов инструмент ще бъдат вложени 146.7 млн. лв. (75 млн. евро) във възстановяване от Ковид кризата на малки и средни предприятия, дружества с по-малко от 500 служители и такива със средна пазарна капитализация до 3000 служители. Със средствата ще могат да се покриват режийни разходи, заплати, материали или консумативи, да се запазват работни места и да се закупува ново оборудване.

С втория дялов инструмент ще се повиши капацитетът на компаниите да създават и внедряват иновации. Той също ще е с бюджет от 146.7 млн. лв. (75 млн. евро). Парите ще се инвестират в развойна дейност, в придобиване на права върху интелектуална собственост и в трансфер на знание. Ще могат да се придобиват и машини, с които да се разработват иновативни продукти. Инструментът е насочен към малки и средни предприятия, дружества с по-малко от 500 служители и такива със средна пазарна капитализация до 3000 служители

Третият дялов инструмент, който е за климатичен неутралитет, ще е с бюджет 58.7 млн. лв. (30 млн. евро). С него ще се подкрепят малки и средни предприятия, както и дружества със специално предназначение (в състава, на които могат да бъдат освен предприятия и публични институции и неправителствени организации), големи инфраструктурни планове, проекти за оборудване и съоръжения, които допринасят за опазване на околната среда, дигитализацията, за преодоляване неблагоприятното влияние върху климата, както и за прехода към цифрова икономика и подобряване социалните условия на живот.

Двата дългови инструмента ще са на обща стойност 300 млн. лв.

(150 млн. евро) и ще предоставят подкрепа за растеж и подобряване на енергийната ефективност на фирмите. Единият ще бъде насочен към по-рискови малки и средни предприятия и такива с по-малко от 500 служители. Целта ще бъде да се обезпечат оперативните им разходи и да се осигури ликвидност за справяне с последствията от Ковид. Дружествата ще могат да взимат инвестиционни кредити, лизинги, револвиращи кредитни линии (включително овърдрафт), банкови гаранции и други. Другият гаранционен инструмент ще предоставя същите възможности, но за реализиране на инвестиции за енергийна ефективност и повече производство на енергия от ВЕИ и по-голяма енергийна независимост. Освен микро, малките и средни предприятия, от него ще могат да се възползват и физически лица

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст