Расте обемът на привлечените депозити в ЦКБ

ЦКБ Централна кооперативна банка

Общата сума на активите на групата „Централна кооперативна банка“ към края на септември е нараснала спрямо декември миналата година с 2.80 на сто и достига размер от 7.92 млрд. лева. Увеличението на този показател е свързано основно с нарастването на привлечените средства от други депозанти, обявиха от кредитната институция.

Консолидираният финансов отчет на компанията майка „Централна кооперативна банка“ включва „Централна кооперативна банка“ АД и контролираните от нея дъщерни дружества “Централна кооперативна банка“ АД – Скопие, и управляващото дружество „ЦКБ асетс мениджмънт“ ЕАД. Кредитната институция, заедно с другите финансови дружества, предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото посредничество, продукти и услуги, като поставя акцент върху финансиране на малки и средни предприятия и индивидуалното банкиране на своите клиенти.

През третото тримесечие „ЦКБ асетс мениджмънт“ е изплатило на банката майка дивидент в размер на 1.12 млн. лева.

Формираният финансов резултат към края на септември е следствие единствено от приходи и разходи, свързани с обичайната дейност на групата. ЦКБ има лиценз да извършва банкова дейност като предоставянето на кредити и гаранции. Същото важи и за ЦКБ-Скопие.  

Нетният доход от лихви на групата расте до 96.16 млн. лева при 85.04 млн. лева година по-рано.

Нетният й доход от такси и комисионни също се повишава и е на стойност 42.48 млн. лева като расте с около четири милиона на годишна база.

А групата отчита за деветте месеца нетна печалба от 16.81 млн. лева.

„Централна кооперативна банка“ е универсална търговска банка, която принадлежи към финансовата структура на „ЦКБ Груп“ ЕАД. В края на септември „ЦКБ Груп“ ЕАД контролира 61.05 на сто от капитала на банката. „Химимпорт“ АД има дял от 8.24 на сто, ЗАД „Армеец“ – 7.7 на сто, а УПФ „Съгласие“ – 6.98 на сто от акциите с право на глас.

Членовете на Надзорния и Управителния съвет на банката не притежават акции от капитала на банката.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *