ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

От “Стара планина холд” прогнозират ръст на приходите и инвестициите

зала на фондова борса акции пари зарчета

Очакваният ръст на продажбите през второто полугодие е с близо една трета спрямо същия период на миналата година и с над 95 на сто спрямо второто полугодие на 2020-а, отбелязват в анализ от „Стара планина холд“ АД.

На тази база от групата предвиждат продажбите през тази година да надхвърлят 373 млн. лева. Това означава над 34% номинален ръст спрямо миналата година и над 86% повишение спрямо 2020-а.

Инвестициите на предприятията от групата са в размер на 23.3 млн. лева

и са предназначени основно за продължаващо технологично обновяване, подобряване на продуктовата гама и въвеждане на високо рентабилни продукти и производства, иновации за зелен и цифров преход, повишаване на производителността на труда и съответно увеличаване на възнагражденията на заетите лица.

През 2023 година, независимо от голямата несигурност в национален и глобален план, от групата „Стара планина холд“ планират ръст на инвестициите до 23.8 млн. лева. Те отново ще бъдат насочени към модернизация и устойчиво технологично обновяване, зелен и цифров преход, повишаване на производителността на труда и съответно увеличаване на
възнагражденията на заетите лица, отбелязват от групата.
Водещ приоритет за компаниите от холдинга остава запазването на основни специалисти и

привличането на нови професионални кадри в предприятията,

отбелязват от холдинга.

През 2023 година се предвижда минимално увеличение на броя на заетите лица с около 0.5 на сто при ръст на производителността на труда с около 4 на сто и на средната месечна работна заплата с 10.2 процента.
От групата предвиждат консолидираният финансов резултат за тази година да надхвърли нивата от 2021 година. Очаква се нетната печалба на „Стара планина холд“ за тази година ще надвиши 8 млн. лева.

Прогнозните очаквания за България са, че растежът на износа ще се забави в съответствие с пониженото външно търсене до края на 2023 г. и след това ще се възстанови през 2024-а. Повишеното усвояване на средства от ЕС се очаква да подкрепи съвкупните инвестиции и с постепенното забавяне на инфлацията се предвижда растежът на БВП да се ускори от 1.1 на сто през следващата година  и до 2.4 на сто през 2024-а.
В тези условия съветът на директорите на „Стара планина холд“ предвижда и през 2023 година холдингът да отчете ръст на консолидираните приходи от продажби. Очакванията са в групата те да надхвърлят 385 млн. лева, с което ще се постигне ръст от приблизително 4 на сто на годишна база.

Рискове

Факторите, които ще продължат да оказват влияние върху дейността на предприятията и през следващата година са пазарните цени на суровини и материали за производство, транспортът на доставките и продажбите, регионалната пазарна цена на работната сила, цените на енергийните ресурси и
обезпечеността на доставките им, както и потенциални нови сътресения на пазарите, като следствие от геополитическото напрежение.

В началото на декември

пазарната капитализация на публичните компании в групата е 680 млн. лева. И през тази година „Стара планина холд“ продължава да бъде единствената публична холдингова компания в България, която е разпределяла дивидент за всяка година от своето съществуване.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст