Печалба от хазарт, лихви или рента може да спре социалните помощи

кредитна карта хазарт

Ако човек спечели от хазарт, може да му спрат някои от социалните помощи. Това е възможно да стане след като бъде направен регистър на всички изплащани в страната доходи. С промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които парламентът прие на второ четене, НАП ще събира информация не само за облагаемите, а и за необлагаемите доходи.

В приходната агенция ще бъде направен регистър на всички получени доходи. Целта е социални помощи, например за отопление или за енергийно бедни, да се дават само на хората, които действително имат доходи под определен праг.

Фирмите и самоосигуряващите се граждани ще подават в НАП информация за всички изплатени на граждани доходи, дори за тях да не се дължат данъци.

Организаторите на хазартни игри ще декларират в НАП всички изплатени печалби в размер над 5000 лв., гласят приетите текстове. В резултат, ако човек спечели 5000 лв. от хазарт, могат да му спрат помощите за отопление и детските при положение, че доходите в семейството надминат прага за предоставяне на подпомагане.

Информация в НАП ще се предоставя и при ниви

продажба на апартаменти, ниви и автомобили, ако купувачът е фирма или самоосигуряващо се лице, например нотариус или лекар на свободна практика. Банките ще подават информация за изплатените на хората лихви, ако са в размер над 500 лева.

В НАП ще получават и информация за изплащаните държавни пенсии, както и за получените допълнителни пенсии от частните фондове. Фирмите ще трябва да подават данни в приходната агенция и за изплатените командировъчни, които също са необлагаеми доходи.

По служебен път в НАП ще постъпва също и информация за всички социални плащания, включително и детските добавки, ако са в размер над 500 лв. на година. Ще бъдат докладвани и изплащаните от държавата награди на творци в областта на културата и на спортисти, както и изплащаните ренти от земеделска земя и дивиденти от кооперации, ако са в размер над 500 лв. на година.

В резултат на тези промени хора, които получават пари от рента или лихви от банкови депозити, може да бъдат отрязани от социални помощи, ако общият размер на доходите им надвиши заложените прагове за подпомагане.

Гражданите по желание ще могат да декларират всичките си необлагаеми доходи с подаване на годишна данъчна декларация. Целта е, ако например получат голяма сума от хазарт и решат да купят скъп апартамент или кола, да не се налага НАП да прави проверка откъде са им парите.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст