ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Отпуснаха 15 млн. лв. на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД за погасяване на кредит

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 година. Промените са във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и Решение за увеличаване на капитала на столичната МБАЛ „Лозенец“ ЕАД.

С Постановлението се одобряват промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер на 15 000 000 лв. за увеличаване на капитала на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД. Средствата от увеличението ще се използват за погасяване на кредит към „Българска банка за развитие“ ЕАД. 

МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, гр. София е лечебно заведение – търговско дружество със сто на сто държавно участие в капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Погасяването на кредита ще повлияе позитивно върху финансовото състояние на болницата и дейността й, като отпаднат разходите за вноски и лихви, както и отделянето на средства в резервна сметка. В резултат на това дружеството ще има възможност да се справя с нарастващите цени на електроенергията и консумативите, необходими за функционирането на лечебното заведение. Отпадането на ангажимента по кредита ще увеличи възможностите за реализиране на инвестиционни намерения, свързани пряко с предмета на дейност.

С друго правителствено постановление са одобрени промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество. Като също така е прието решение за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД, гр. Ямбол, чрез парична вноска в размер на 3 818 237 лева с ДДС. Паричната вноска ще се разходва за непредвидени строително-монтажни работи(СМР), възникнали в хода на изграждането на новия болничен блок на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон” – Ямбол“. Изпълнението на тези СМР е задължително, защото в противен случай обектът не може да бъде въведен в експлоатация. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст