Депозитарят на ДЦК на БНБ се присъединява към T2S

облигации

Българската народна банка, като собственик и оператор на Депозитаря на държавни ценни книжа в БНБ, и Европейската централна банка (ЕЦБ) подписаха Рамково споразумение за TARGET2-Securities (T2S), което предвижда Депозитарят на държавни ценни книжа да се присъедини към платформата на Евросистемата за сетълмент на ценни книжа T2S.

Депозитарят на държавни ценни книжа е централен депозитар (ЦД) за държавни ценни книжа, базиран в София, и е един от двата централни депозитаря, опериращи на българския пазар. Той е собственост на Българската народна банка и може да извършва сетълмент в евро на безналични държавни ценни книжа, емитирани от Министерството на финансите на вътрешния пазар в лева и евро. С миграцията към T2S, Депозитарят на държавни ценни книжа ще може да предлага на своите участници сетълмент на принципа „доставка срещу плащане“ на ценни книжа и парични средства в централнобанкови пари. Следва да бъде определена подходяща дата за миграция на Депозитаря на държавни ценни книжа, в съответствие с процедурите за управление на T2S.

T2S е една от услугите на TARGET, предоставяни от Евросистемата, с цел подпомагане подобряването на интеграцията на финансовите пазари в Европа чрез хармонизиране на сетълмента на ценни книжа в централнобанкови пари на общоевропейско ниво.

През 2021 г. платформата е обработвала средно по 700 000 трансакции с ценни книжа всеки ден, основно срещу евро, но също и срещу датски крони.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст