ЕИФ и ОББ с “ОББ Интерлийз” с гаранции за 110 млн. евро за МСП

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Обединена българска банка (ОББ) подписаха днес първото за България споразумение по линия на InvestEU. Вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова, Добромир Добрев, изпълнителен директор „Корпоративно банкиране и пазари“ в ОББ, Николай Христов, главен изпълнителен директор на “ОББ Интерлийз”, и Хуберт Котони, директор на ЕИФ и ръководител на „Управление на мандатите“, посочиха стратегическото значение на споразумението за конкурентоспособността на местните дружества.

Документът предвижда ЕИФ да гарантира заеми в три основни области. Гаранциите за конкурентоспособност ще подкрепят близо 76 млн. евро дългово финансиране за малки и средни предприятия (МСП) в полза на конкурентоспособността, растежа и заетостта. InvestEU e „наследникът“ на програмата COSME (2014-2020), в рамките на която ОББ и “ОББ Интерлийз” отпуснаха 7400 кредита с преференциални условия за общо над 800 млн. евро.

Гаранциите за устойчивост ще подкрепят близо 24 млн. евро дългово финансиране за МСП и малки дружества със средна капитализация в помощ на зеления преход в Европа. Тази тема е стратегически важна за ОББ, като InvestEU позволява на банката да има дори по-големи планове за устойчивия преход на българския бизнес.

Допълнителни заеми в размер на 10 млн. евро под формата на гаранции за иновации и цифровизация на МСП ще подпомогнат дружества, които разработват и внедряват нови продукти, услуги и процеси. Новият продукт е „наследникът“ на InnovFin, в рамките на която ОББ отпусна над 120 кредита с преференциални условия за общо над 127 млн. евро.

Групата на Европейската инвестиционна банка се радва да бъде стратегически партньор на Европейската комисия по изпълнението на InvestEU, което ни дава възможност да финансираме по-иновативни и по-рискови проекти. Заедно с нашите партньори ние ще спомогнем за преодоляване на пазарните слабости и за намаляване на риска за трети лица, били те частни или публични инвеститори, като превъэмогнем инвестиционния застой или трудностите, породени от икономическата несигурност”, отбеляза вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова. “Ценим активното участие на ОББ в InvestEU, първо по рода си в България и едно от първите за ЕС. Днешното споразумение ще засили още повече сътрудничеството между ЕИФ и ОББ във важни за политиката на ЕС области  и ще повиши конкурентоспособността на българските дружества”, добавя тя.

„Горд съм, че след подписването на първата за България транзакция по Плана „Юнкер“ в далечната 2015 г., седем години по-късно нашата банка отново е първенец на пазара по програмата InvestEU. Още по-горд съм, че правим това за две компании, които са част от Групата на KBC България – не само ОББ, но и ОББ Interlease. Това ново гаранционно споразумение е пример за нашето успешно партньорство през годините”, казва изпълнителният директор на „Корпоративно банкиране и пазари“ в ОББ,  Добромир Добрев. “Днес подписваме споразумение за нови заеми и лизинг на стойност над 110 млн. евро в подкрепа на българските МСП и малки дружества със средна капитализация – първата подобна операция в България по линия на InvestEU. Благодарение на нея ще подпомогнем конкурентоспособността на местните компании и ще увеличим кредитирането в стратегически области като устойчивостта, иновациите и цифровизацията. Убедени сме, че програмата InvestEU ще спомогне за осъществяване на инвестиционните намерения на българските МСП и дружествата със средна капитализация като осигурим достъп до средства при преференциални условия и облекчени изисквания за обезпеченост“, добавя Добрев

Хуберт Котони,директор на ЕИФ и ръководител на „Управление на мандатите“, изразява задоволството си, че се възобновява партньорството си с Обединена българска банка, в този случай под егидата на програмата InvestEU. “Споразумението е замислено като проводник на финансиране за българските дружества, което ще спомогне да станат по-конкурентоспособни и иновативни, и на инвестиции за зеления и устойчив преход. Предвид настоящите предизвикателства в енергетиката, пред които е изправена цяла Европа, ние вярваме, че това сътрудничество може да осигури финансова подкрепа, която ще позволи на тези дружества да постигнат важен напредък по зеления преход” категоричен е Хуберт Котони.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст