Обявиха първа покана за трансгранично сътрудничество със Сърбия

Първата покана по новата програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия бе обявена, след като Комитетът да наблюдение одобри насоките за кандидатстване. Тя е насочена към изпълнение на стратегическия проект, с който управлението на природните бедствия в граничния регион ще бъде значително по-ефективно. Това стана ясно при откриването на първото заседание на Комитета за наблюдение на програмата България-Сърбия 2021-2027, който се проведе в Ниш.

В рамките на проекта ще се усъвършенстват уменията на спасителните екипи, ще се премахнат административните и юридически пречки пред тяхната съвместна работа, ще се закупи нова екипировка и ще се проведе подготовка на населението за реакция при кризи.

За изпълнение на стратегическия проект са предвидени над 8 млн. евро. Бенефициенти по него са Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, Министерството на вътрешните работи на Сърбия, Академията на МВР и Националната асоциацията на доброволците в Република България. 

Другото направление в новата програма между България и Сърбия е директната подкрепа за малкия и среден бизнес. Предприятията от региона ще имат на разположение  6.5 млн. евро за технологична модернизация, повишаване на капацитета си и намирането на нови пазари.

За изпълнението на Приоритет 2 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“ ще се следва специално разработената Териториална стратегия. Тя ще се управлява от Ръководен борд, който проведе учредителното си заседание в Ниш.

Териториалната стратегия се фокусира върху развитието на устойчивия туризъм и културата в региона и в придобиването на нови знания и умения в сферата на бизнеса, образованието, обществените дейности и цифровизацията. За проекти в тези области са определени над 23 млн. евро.

Отварянето на мерки по стратегията ще започне през първата половина на 2023 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст