IFC, част от Световната банка, става акционер в ПОК “Доверие”

Световната банка

Международната финансова корпорация (International Finance Corporation, IFC) става директен акционер в ПОК „Доверие” АД с почти 10% участие в капитала на дружеството.

IFC, член на Групата на Световната банка, е най-голямата глобална институция за развитие, фокусирана върху частния сектор в нововъзникващите пазари. Тя работи в повече от 100 страни, използвайки своя капитал, опит и влияние, за да създаде пазари и възможности в развиващите се държави. През фискалната 2022 г., IFC е насочила рекордните 32.8 милиарда долара към частни компании и финансови институции в тези страни. По този начин е подкрепила частния сектор, за да се прекрати крайната бедност и да се стимулира общия просперитет, докато икономиките се борят с ефекта от глобалните наслагващи се кризи.

През последните години, много държави и инвеститори започнаха да обмислят засилена роля на капиталовото пенсионно осигуряване, за да стабилизират пенсионните системи и да намалят негативния ефект от влошената демографска картина, върху солидарните пенсионни фондове.

Демографската картина на България е особено тежка и затова е важно втори и трети стълб от тристълбовата пенсионна система, да се развиват устойчиво в бъдеще, за да осигурят по-високи пенсионни доходи на все по-застаряващото население на страната. „Вярваме, че участието на IFC, в качеството на акционер в ПОК „Доверие”, ще помогне в този процес“, отбелязват от пенсионното дружество.

Бързо променящата се среда в целия свят, с навлизането на все повече дигитални решения във всички бизнеси, както и необходимостта от въвеждане на корпоративни и инвестиционни политики, осигуряващи опазване на околната среда и корпоративна социална отговорност, са части от управлението на ПОК „Доверие” АД, за които, в бъдеще дружеството ще разчита на помощта на Международната финансова корпорация.

Инвестицията на IFC се извършва под формата на покупка на акции на ПОК „Доверие” АД, от ATBIH GMBH, което е 100% собственост на Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe. Тя, чрез ATBIH, остава мажоритарен собственик на българската компания, с около 83% участие в акционерния капитал.

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) е водещ застраховател в Австрия и цяла Централна и Източна Европа. Около 50 компании в 30 държави са част от тази група, чиито акции се търгуват на Виенската фондова борса от 1994 г., на Пражката – от 2008 г., и на фондовата борса в Будапеща – от ноември тази година.

В момента акционерният капитал е разпределен между IFC, VIG, КНСБ и други акционери на ПОК „Доверие” АД. Общо над 1 200 000 са осигурените в пенсионните фондове, управлявани от ПОК „Доверие”.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст