България ще внедрява система за управление на трафика с дронове

По инициатива на вицепремиерa и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев, под ръководството на заместник министър Николай Найденов и съвместно с Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ е сформирана работна група за изработване на механизъм за координиране на определянето на U-space въздушно пространство.

U-space е европейската система, която се разработва за управление на безпилотния трафик с дронове. Това е набор от специфични дигитални услуги и процедури, предназначени да осигурят безопасен и ефективен достъп на операторите на дронове до въздушното пространство.
Въздушно пространство U-space е географска зона за дронове, определена от всяка държава членка. Внедряването на U-space се осъществява постепенно в цяла Европа поради нарастващата необходимост от услуги и технологии за управление на безпилотния трафик. Както при пилотираната авиация, операторите на дронове и доставчиците на U-space услуги ще трябва да спазват разпоредбите, определени от EASA (European Union Aviation Safety Agency). Европейската регулаторна рамка и първите регламенти за U-space, приети от Европейската комисия през миналата година, влизат в сила през януари 2023 г. и ще насърчат хармонизиран подход при внедряването на U-space.
Част от дейностите, които е възможно да се извършват с помощта на дронове са картографиране, инфраструктурни инспекции, прецизно земеделие, доставка на стоки, електронна търговия и други. Целта на U-space е да се постигне автоматизирано управление на дроновете, което позволява голям брои операции, много от които едновременни. Процесът трябва да бъде интегриран с настоящата система за управление на въздушното движение.
Първата стъпка е да се определят и обозначат въздушните пространства U-space. Услугите в U-space се предоставят от доставчици на обслужване за U-space.

За разлика от предоставянето на обслужване на въздушното движение, където само един доставчик отговаря за определен обем въздушно пространство, в едно въздушно пространство U-space може да има множество доставчици, които да го обслужват.
Подготвен е Проект на Наредба за условията и реда за експлоатация на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори, който предстои да бъде подписан от министъра на транспорта и съобщенията. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст