ЕК одобри всички програми за териториално сътрудничество

ек

Европейската комисия одобри Програма Интеррег NEXT “Черноморски басейн” 2021-2027 година. С това решение, всички дванадесет програми за териториално сътрудничество, в които участва България през следващия програмен период, управлявани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, са одобрени и готови да започнат активно изпълнение през 2023 година.

Програма “Интеррег NEXT Черноморски басейн“ е финансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Инструмента за предприсъединителна помощ и Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество – Глобална Европа.

Освен България, в програмата участват Гърция, Румъния, Грузия, Република Молдова, Турция и Украйна. На територията на България обхвата на програмата включва Североизточен и Югоизточен район за планиране с областите: Варна, Добрич, Търговище, Шумен,  Бургас, Сливен, Ямбол, и Стара Загора.

Общият бюджет на Програма Интеррег NEXT “Черноморски басейн” 2021-2027 е в размер на 72 275 137 евро, от които 65 047 623 евро са европейско съфинансиране и 7 227 514 евро национално съфинансиране от държавите, участващи в програмата. От десетте процента национален принос: 8 на сто са национално публично съфинансиране, осигурени от Националния орган (МРРБ), а останалите 2 на сто трябва да бъдат собствен принос на бенефициента.

Целта на програмата е да допринесе към борбата с въздействието на глобалните климатични промени. Същевременно тя трябва да гарантира устойчивия растеж на регионите в съответствие с новата политика на сближаване на ЕС за периода 2021-2027 година.

По програмата ще бъдат подкрепяни проекти в областта на научните изследвания и иновациите, адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелените инфраструктура.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст