Независим вносител ще продава автомобилите на “Рено” у нас

рено нисан

Поредно разместване на играчите на автомобилния пазар у нас вече е факт. Припомняме, че преди това “София Франс Ауто” стана официален представител и на Citroen и Opel.

Комисията за защита на конкуренцията разреши на швейцарстата фирма “Емил Фрей Аутомобил Холдинг София” ЕООД да придобие 100% от капитала на “Рено Нисан България” ЕАД, и съответно пряк контрол върху него.
Сделката представлява концентрация и подлежи на предварително одобрение от регулатора. В тази връзка бе образувано и производството по оценка на тази сделка, уточниха от регулатора. Заедно с това участващите в покупко-продажбата фирми са задължени да уведомят предварително комисията за намерението си да осъществяват концентрация, когато сумата от общите обороти на всички предприятия-участници в концентрацията на територията на страната за предходната финансова година надхвърля 25 млн. лева.
“Емил Фрей Аутомобил Холдинг София” е новоучредено дружество в България. То е създадено за сключване на сделката, която е първото му придобиване на дялово участие. Кандидат-купувачът е част от корпоративната група от дружества на “Емил Фрей Холдинг” АГ – Швейцария, които извършват търговска дейност предимно в автомобилния сектор, и в по-малка степен в други търговски сектори, в Европа, Европейското икономическо пространство и Швейцария. Групата “Емил Фрей” е основана в Цюрих през 1924 и днес е най-големият търговец на автомобили в Европа. „Емил Фрей Аутомобил Холдинг София“ и групата на “Емил Фрей” не извършват каквато и да е търговска дейност на територията на България.
Капиталът на „Рено Нисан България“ се притежава изцяло от „Рено“ С.А.С. – Франция – производителят на автомобили и резервни части на марките „Рено“, „Дачия“, „Нисан“, „Алпин“, „Лада“ и други. Дружеството е изключителен вносител за България на нови автомобили с марките „Рено“, „Дачия“ и „Нисан“, на оригинални резервни части и принадлежности за тези марки, както и на правата относно извършването на тяхното гаранционно и извънгаранционно ремонтно обслужване.

Сделката ще се осъществи по силата на сключен договор за покупко-продажба на 195 000 обикновени поименни акции или 100% от капитала на „Рено Нисан България“.

Цел на сделката

Тя отговаря на инвестиционната стратегия и желанието на Групата на “Емил Фрей” да разшири дейността и присъствието си в региона на Централна и Източна Европа, а закупуването на „Рено Нисан Бългаия“ е стратегически добра възможност в тази посока. „Освен това, групата счита, че пазарът на автомобили в България, особено по отношение на продажбата и дистрибуцията на нови автомобили, където придобиваното предприятие има изградена репутация и исторически стабилна позиция, има значителен потенциал за растеж и предоставя атрактивни възможности в променящата се автомобилна индустрия“, отбелязват от купувача.
От гледна точка на “Рено Нисан Бългаия”, решението за осъществяването на сделката е продиктувано от намерението на “Рено” С.А.С да преразгледа схемата за дистрибуция в България и други държави в региона (например, Сърбия) и да премине от директно присъствие на тези пазари чрез собствено дъщерно дружество, към независим вносител/дистрибутор, който да управлява дистрибуцията на продуктите на групата “Рено”.

“Емил Фрей” и неговата икономическа група оперират на европейско ниво на пазари, които в продуктов аспект са сходни с тези, на които участва “Рено Нисан България” на територията на страната. Доколкото купувачът няма продажби, дейности или присъствие на нито един пазар в България, в географски аспект не е налице хоризонтално или вертикално припокриване между страните.
В крайна сметка, след направения анализ на дейността на участниците в сделката от КЗК са установили, че планираната концентрация няма да окаже въздействие на нито един съответен пазар в България, тъй като в географски аспект не е налице хоризонтално припокриване в дейностите на страните, нито участват на вертикални или свързани/съседни пазари на територията на страната.

“С оглед на това, не може да се очаква промяна в пазарното положение на участниците в сделката, нито настъпването на каквито и да било ефекти върху конкуренцията на пазари на територията на страната”, посочват от регулатора.

Купувачът ще придобие само бизнеса, свързан в марките “Рено” и “Дачия”, но не и този, с марката “Нисан”.
Според наличната информация “Рено” ще продаде и бизнеса си с “Нисан” в България.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст