Важно! Годишно приключване в НАП в периода 30.12-9.01.2023 г.

данъци

В периода от 30 декември 2022 г. до 9 януари 2023 г. в НАП ще се извършват дейности, свързани  с процесите по годишно приключване за тази година и превключване работата на информационните системи за 2023 година.
Физически лица, които подават годишна декларация за облагане на доходите, могат да го направят чрез електронната услуга на НАП със започването на кампанията от 10 януари. В същия ден започва и подаването на декларациите на хартиен носител в офисите на приходната агенция.
На 30 декември в 10:00 часа ще бъде прекратена възможността да се извършват  плащания през виртуален ПОС на Националната агенция за приходите. Плащания с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП могат да се извършват до 12:00 ч. на 30 декември.

На 23 декември бе преустановено плащането през Е-PAY в електронните услуги на НАП  за плащане по електронен път, но ще могат да се извършват данъчно-осигурителни вноски чрез банков превод или пощенски запис. При извършване на справка за плащанията през е-услугите на НАП, данните ще са актуални към 30 декември. 
Подаване на декларации за облагане с корпоративни данъци чрез електронната услуга ще започне на 1 март 2023 година. 
Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна, но резултатите от обработката на подадените данни ще се изпращат от НАП след 9 януари 2023 година. Справочната информация в този период ще е актуална към 2 януари 2023-а.  За тези обстоятелства е уведомена  Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Регистрирани лица по ЗДДС, подаващи справки-декларации и документи, ще могат да подават справки-декларации и VIES-декларации по ЗДДС чрез е-услугата на НАП, като информацията ще се отрази в справката за задълженията и плащанията след 9 януари.
Плащанията на здравни вноски от граждани в периода 31 декември – 9 януари 2023 г ще могат да се извършват само по банков път чрез търговските банки.
Здравноосигурителният статус няма да се актуализира в периода от 1 до 9 януари  2023 година. Ако в този период се плати през търговска банка, то възстановяването на здравни права става в офис на НАП чрез издаване на удостоверение за непрекъснати здравно-осигурителни права на хартиен носител. Следващата актуализация на здравния статус ще бъде на 9 януари 2023 г. и тя ще включва всички данни към тази дата. 
Подаването на Декларация образец 7 в периода 31 декември – 9 януари 2023 г.  ще може да става чрез електронната услуга с персонален идентификационен код или КЕП, както и на място в офисите на НАП, но подадените данни ще се отразят в системата след 9 януари.
В периода от 30 декември 2022 г. до 9 януари 2023 г. физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП, със следните изключения: 

  • За посочения период няма да е достъпна електронната услуга за подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Тези документи ще се подават на само хартиен носител в офис на НАП по регистрация;
  • няма да може да се извършва промяна на имейл и телефон за контакт с НАП през новата електронна услуга „Управление на достъпи и на контактна информация“;
  • няма да е достъпна електронната услуга за подаване на искане за издаване на документ;
  • няма да е достъпна електронната услуга за потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК);
  • няма да има възможност за подаване на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, в това число и за допълнително задължително пенсионно осигуряване. 
  • няма да има възможност за плащане на задължения за данъци, осигурителни вноски и задължения подлежащи на принудително събиране чрез електронните услуги на НАП. 

Допълнителна информация може да се получи на сайта на приходната агенция: https://nra.bg/  или на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700 /на цена, съобразно тарифата на съответния оператор/. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст