От януари ще е отворена новата Програма за конкурентоспособност

Министерство на иновациите и растежа

Новата Програма за конкурентоспособност ще е за разработване на иновации в микро-, малките и средни предприятия

От януари следващата година Министерството на иновациите и растежа отваря за кандидатстване първата процедура по новата програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г. Тя ще е за разработване на иновации в микро-, малките и средни предприятия с бюджет от 127 млн. лв.

ПКИП бе одобрена от Европейската комисия за рекордно кратък срок – изпратена бе на 16 август и одобрена на 3 октомври. Общият ѝ бюджет е 3 млрд. лв. Тя е продължение на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и е една от двете големи програми за бизнеса, управлявани от Министерството на иновациите и растежа. Чрез нея ще се подкрепят иновации в микро-, малките и средни предприятия в различни етапи от развитието им. Ще се плащат партньорски проекти между малки и средни предприятия и големи дружества за разработване на нови технологии и иновации.

Основните приоритети на Програмата са два – „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“. Предвидени са средства за разработване и внедряване на иновации във фирмите, развитие на предприемаческата екосистема, създаване на нови или развитие на вече съществуващи компании с фокус върху високотехнологичните сектори на промишлеността, защита на патенти, индустриална собственост. Ще се стимулира дигитализацията, повишаването на киберсигурността, поверителността на данните в малките и средни предприятия и на уменията на персонала за работа с технологиите от Индустрия 4.0. Освен за по-голяма енергийна ефективност и самостоятелност на фирмите, във втория приоритет – „Кръгова икономика“, е заложено финансиране за по-ефективно използване на ресурсите, разработването на продукти с по-голяма трайност или с възможност за рециклиране, повишаване на употребата на вторични суровини, подобряване управлението на отпадъците.

Следващата процедура ведомството отваря също в началото на 2023 г., в размер на 117,5 млн. лв. – за подобряване на производствения капацитет на малки и средни предприятия, семейни фирми, компании от творческите индустрии и занаятите. След нея предстои и трета процедура – около средата на 2023 г. – за внедряване на иновации в малки и средни предприятия за близо 300 млн. лв.

Междувременно над 2500 са подадените проекти в цялата страна за безвъзмездна помощ по мярката „Технологична модернизация“ за закупуване на машини и оборудване. Те ще са първите фирми у нас, спечелили финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

Извън столицата най-много фирми от областите Пловдив, Варна и Русе са кандидатствали по първата процедура по Плана. Тя е по линия на Министерството на иновациите и растежа. Към нея имаше огромен интерес от страна на малките и средни предприятия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст