ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Монбат” ще забави плащане по емисията облигации

Дилър се чуди на възхода на българските облигации.

„Монбат“ АД ще забави изплащането на погасителната вноска по емисията конвертируеми корпоративни облигации с ISIN BG2100023170. Това ще стане не по-късно от 31 януари тази година, уточниха от компанията за производство на акумулатори. Дължимите към 20 януари лихви ще бъдат изплатени  своевременно, съгласно погасителния план.

„Монбат“ трябва да погаси главницата на емисията на три вноски в края на 5-тата, 6-тата и 7-та години, като размерите на погасителните вноски са съответно 20 на сто, 30 на сто и 50 на сто от номинала.

На 20 януари 2023 година „Монбат“ е длъжен да погаси първата вноска по главницата с размер от 5 603 000 евро.

В тримесечните отчети на компанията за спазване на условията на облигационния заем е посочено, че съществена част от емисията е използвана за придобиване на акции от капитала на дружеството Monbat Holding Germany GmbH, в баланса на което е консолидирана литиево-йонната дивизия на групата „Монбат“.

Припомняме, че на 28 май миналата година „Монбат“ оповести  намерението си да продаде акциите от капитала на Monbat Holding GmbH на британската компания Britishvolt – пионер в батерийната индустрия, чиято дейност се фокусира върху разработването на технологии за литиево-йонни батерии от следващо поколение и свързаните с тях изследвания и решения. Стойността на сделката е 36 млн. евро и включва два компонента – парично плащане и придобиване на обикновени акции от последващо увеличаване на капитала на Britishvolt. Планираният паричен еквивалент, който следва да постъпи в „Монбат“ от сделката значително надвишава размера на задължението за първото главнично  плащане на емисията конвертируеми облигации. Поради тази причина намерението на ръководството на „Монбат“ бе да използва паричните средства от сделката с  Britishvolt за обслужване на това плащане.

Поради обстоятелства извън контрола на „Монбат“ сделката с Britishvolt не беше финализирана в планираните срокове. Ръководството на компанията е предприело своевременно план за алтернативно осигуряване на средства за плащането. „Очакванията бяха, че към датата на падежа необходимите средства ще бъдат осигурени. За съжаление краткото време за реакция рефлектира във възможността „Монбат“ своевременно да извърши дължимото плащане на главницата на 20 януари 2023 г.“, отбелязват от компанията.

Изплащането на главницата е сред параметрите, които могат да бъдат променяни с решение на общото събрание на облигационерите по ред детайлно, описан в Документа за предлаганите ценни книжа. Той предвижда задължение „Монбат“, като емитент, да поиска свикване на общо събрание на облигационерите, на което да бъде разгледан този въпрос. От ръководството на „Монбат“ считат, че забавянето в постъплението на паричните средства,  с които ще бъде покрито първото главнично плащане, ще е по-кратко от срока, необходим за свикване и провеждането на общо събрание на облигационерите.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст