ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Синдикатите договориха ръст на заплатите във ВиК

На 17 януари бе подписан новият Браншови колективен трудов договор(БКТД) за отрасъл „Водоснабдяване и канализация“(ВиК). Договорът обхваща дейностите Е36 – „Събиране, пречистване и доставяне на води“ и Е37 – „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“.

Преговорите между страните продължиха повече от четири месеца, в рамките на които бяха проведени поредица от срещи. Браншовият договор бе подписан от председателя на Националния браншови съюз (НБС)„Водоснабдител“ – КНСБ Мариян Бухов, на Ф „СИВ“ – КТ „Подкрепа“ Иоанис Партениотис и председателя на Съюза на ВиК операторите в България Ангел Престойски.

БКТД влиза в сила от датата на подписване и важи за срок от две години. В него са отчетени постигнатите договорености между страните за ежегоден ръст на възнагражденията на работниците и служителите в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“. Ежегодният ръст е съгласно предвидените разходи за възнаграждения по одобрените им бизнес планове от Комисията за енергийно и водно регулиране за периода 2022 – 2026 година. Подписаният БКТД ще даде възможност и ще бъде основа за стартиране на преговорите по Колективното трудово договаряне в конкретните ВиК оператори в страната, където Колективните трудови договори са изтекли.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст