ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

4 страни напускат Международната банка за икономическо сътрудничество

Международната банка за икономическо сътрудничество стъпи на БФБ с облигации МБИС

Чешката република, Република Полша, Република Словакия и Румъния се оттеглят от Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество и от членството в банката в съответствие с уведомленията, дадени в съвета на банката от съответните страни-членки. Това съобщиха от Международна банка за икономическо сътрудничество чрез сайта на „Българска фондова борса“.

Чешката република се оттегля на 26 януари 2023 г., Република Полша – на 29 януари 2023 г., Словашката република – на 30 януари 2023 г., а Румъния – на 09 юни 2023 година.

Към датата на публикуване на съобщението Международна банка за икономическо сътрудничество не е получавала уведомление за оттегляне от Република България.

Известието беше публикувано на уебсайта на Международна банка за икономическо сътрудничество на 20 януари.

Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) е международна финансова институция, основана през 1963 г. в Москва. Дейността й се осъществява в съответствие с междуправителствено Споразумение за организацията и дейността на МБИС, регистрирано в Секретариата на ООН на 20 август 1964 г., както и с приетия Устав.

Страните-членки на банката са България, Виетнам, Монголия, Полша, Русия, Румъния, Словакия и Чехия.

Уставният капитал на МБИС е 400 млн. евро, а внесената част е 200 млн. евро. България е със статут на страна-учредителка като размерът на записания дялов капитал на страната ни, в съответствие с Устава, е 7.56% от капитала на банката, или 15.1 млн. евро.

Висш управителен орган на Международната банка за икономическо сътрудничество е Съветът на банката, който се състои от упълномощени представители на всяка от държавите членки. Изпълнителен орган е Управителният съвет, членовете на който се назначават от съвета на банката. България има свой постоянен представител в Управителния съвет.

Основната цел на Международната банка за икономическо сътрудничество е да подпомага държавите членки при осъществяване на търговски операции посредством установяване на икономически връзки между организации от тези страни и предоставянето на пълен пакет от банкови услуги. Приоритетните направления в дейността на МБИС са операциите за търговско финансиране, целево финансиране за подкрепа на операции по внос и износ между държавите членки, включително операции с трети държави, и национални търговски операции, кредитиране на корпоративни клиенти и обслужване на контрагенти, предимно от страните-членки на банката.

Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) пласира през септември 2021 г. за първи път емисия облигации на „Българската фондова борса“. Тя е първата голяма международна финансова институция, която емитира на регулиран пазар в България 68 млн. лв. емисията е дебютът на финансовата институция на европейския дългов пазар.

Облигациите на МБИС са обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и необезпечени. Емисията се търгува на Основния пазар на БФБ, Сегмент за облигации, под борсов код IBEC. Номиналната стойност на една облигация е 10 000 лева.

Дълговите книжа са с падеж през юни 2024 година. Те са емитирани с годишна лихва от 1.15%, която ще се изплаща на шест месеца.

В България банката е подкрепяла със заеми проектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД за изграждането на „Балкански поток“, „Доверие Обединен холдинг“ АД за нейни проекти, включително в медицинската индустрия, и „Еврохолд България“ за развитие на застрахователния бизнес в Полша, България и Румъния.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст