Завършен е първият етап от създаването на Фонд за декарбонизация

министерство на енергетиката

Декарбонизационният фонд към Националния план за устойчивост и развитие има за цел подпомагането на инвестициите в нисковъглеродно развитие чрез устойчиво и целенасочено финансиране на широка група бенефициери

Преминат е първият ключов етап от създаването на Национален фонд за декарбонизация. В изпълнение на Реформа C4.R1 “Създаване на Национален фонд за декарбонизация“ към Националния план за устойчивост и развитие, с подкрепата Главна дирекция “Реформи“ на Европейската комисия и със сътрудничеството на Европейската инвестиционна банка, “ПрайсуотърхаусКупърс” и “Екорис”, е изпълнен проект “Подкрепа за създаване на Национален декарбонизационен фонд (НДФ)“. С това успешно завършва първият ключов етап от създаването на заложения в Плана фонд.

Декарбонизационният фонд има за цел подпомагането на инвестициите в нисковъглеродно развитие чрез устойчиво и целенасочено финансиране на широка група бенефициери. Предвижда се той да бъде основна финансова схема в подкрепа обновяването на сградния фонд в България. НДФ ще адаптира финансовите инструменти или ще структурира допълнителни инструменти при необходимост с цел динамично адресиране на бариерите пред повишаването на енергийната ефективност.

В хода на изпълнението на проекта беше извършена оценка на националната регулаторна рамка за енергийна ефективност, която има пряко въздействие върху планирания бизнес модел и начина на работа на декарбонизационния фонд. За структурирането на успешната му пазарна стратегия са предложени изменения и допълнения, които могат да бъдат направени в регулаторната рамка и да доведат до по-бърза и устойчива зелена трансформация на националния сграден фонд.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст